روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 25

اروپا

بررسی وضع روزنامه‌نگاری علم در روزنامه های هلندی زبان[130]

این پژوهش نشان می دهد که برخلاف باقی کشورهای توسعه یافته در این کشور دست کم نیمی از اخبار علم منتشر شده در روزنامه‌ها به حوزه علوم اجتماعی مربوط می‌شود. نیمی از منابع اخبار علمی روزنامه ها به منابع غیردانشگاهی و یک چهارم به منابع دانشگاهی تعلق دارد. روزنامه‌نگاری علم در ترکیه [131]

این پژوهش نشان می دهد که به رغم توسعه دانش و فناوری در ترکیه روزنامه‌نگاری علم در آن ، آن طور که باید توسعه پیدا نکرده است. روزنامه‌نگاری علم در یونان[132]

در این پژوهش آمده است که 40 درصد اخبار علم در ستون‌های خبری و فقط 30 درصد در بخش علم روزنامه‌ها کار شده است. 35.7درصد از اخبار به ابداعات و یافته‌های دانش و فناوری و کاربردهایشان، 22.3 درصد به سیاست علم و تاثیر دانش و فناوری به اقتصاد و 20 درصد به رخدادهای منفی مثل فجایع زیستی و فنی، و خطرات و فجایع این حوزه تعلق دارد.

جدول شماره (4-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم درآفریقا

منطقه نام پژوهش/ پژوهشگر یافته ها
آفریقا پوشش اخبار علم در کامرون، کنیا، غنا، نامیبیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا[133] این پژوهش نشان می‌دهد که حدود 68 درصد اخبار علم در این منطقه از منابع محلی و منطقه‌ای نشات گرفته‌اند و فقط حدود 25 درصد اخبار منشا فقط خارجی دارند. اصل مجاورت بیش از هر ارزش خبری برای پوشش اخبار علم، در آفریقا دارای اهمیت است. اخبار محیط زیست و بوم‌شناسی با 19 درصد، بهداشت و سلامت با 15 درصد، فناوری با 13 درصد و تغذیه با 9 درصد محبوب ترین موضوعات علم در آفریقا به حساب می‌آیند.
روزنامه‌نگاری در غنا[134] از نظر بیش از یک سوم پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه این پژوهش، روزنامه‌نگاری علم برای ترویج علم بین مردم، و یک چهارم پاسخ‌گویان به سبب اهمیت آن در توسعه خواهان باقی ماندن همین مقدار مطالب علم یا بیشتر از این در ده سال آینده هستند.
شکاف پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در غنا [135] این پژوهش که با بررسی پرسش نامه‌های جامعی میان 740 دانشمند و پژوهشگر ارسال شده بود نشان می‌دهد که شکاف وسیعی میان این دو قشر وجود دارد و برای برطرف کردن آن باید هم دانشمندان تعامل خود را با روزنامه‌نگاران بیشتر کنند و هم نهادهای بالادستی درصدد راه اندازی دوره یا مدرسه روزنامه‌نگاری علم در این کشور باشند.

جدول شماره (5-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم دراسترالیا و اقیانوسیه