روانشناسی و عوامل ساختاری مدل

Combination of Photography (motion blurred background photo) and 3D illustration (of arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is also a grid pattern going across the image.

اما یافته های بررسی همه تحقیقات انجام شده در ادبیات موضوع نشون می­دهد ۵ شاخص ساختاری که بر پروسه تصمیم ­گیری اخلاقی تاثیرگزار می­باشن، شامل اندازه سازمان، درک از موضوعات بحث­برانگیز، فرصت­های در اختیار، شدت باورمندی اخلاقی و سیستم­های اداری، بوده.

 

۲-۲-۱۰-۱۱-۱٫ اندازه سازمان:

در مورد رابطه پروسه تصمیم ­گیری اخلاقی و اندازه سازمان تحقیقات زیادی صورت پذیرفته که در سرفصل­های قبلی مورد اشاره قرار گرفت (قراملکی، ۱۳۸۷؛).

۲-۲-۱۰-۱۱-۲٫ درک از موضوعات بحث­برانگیز:

این شاخص بر توانایی شناسایی موضوع اخلاقی در میان اعضای سازمان اشاره داره، و عموم افراد سازمان رو مورد توجه قرار می­دهد. واقعا این شاخص ناراحت از چگونگی انتخاب و انتخاب کارکنان سازمان بوده، هر چند که عواملی چون جو و فرهنگ اخلاقی بر اون تاثیرگزار هستن. جزء قضاوت اخلاقی جمعی در فضای اخلاقی کار ، شکل عادی دلیل آوردن­های منطقی استفاده شده در سیستم اجتماعی رو میگه. به عنوان تعریف دقیق­تر، می­توان گفت قضاوت اخلاقی جمعی عبارت از هنجارهای دلیل آوردن­های مورد استفاده در تشخیص اعمال درست از دید اخلاقی در سیستم اجتماعیه. (اسونسون و وود،۲۰۰۳).

اعتقادات اخلاقی مربوط به سطحی از توانایی داخلی فرد می­شه که ایشون رو قادر می­سازه ارزش­های اخلاقی و تصمیم ­گیری­های اخلاقی صحیحی داشته باشه. موندگاری اخلاقی مربوط به پایداری و موندگاری فرد در انجام فعل اخلاقی بوده و بازشناسی اخلاقی از خود مربوط به رفتارهایی می­شه که از اون روش فرد خواسته­ ها و انتظارات اخلاقی خود رو به روشنی از بقیه بیان می­داره (اکپارا و واین، ۲۰۰۸).