رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
حسابداری 266″ />
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش: حسابداری
عنوان :
رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما : دکتر زهرا لشگری
استاد مشاور : دکتر —
پژوهشگر : —

تقدیم
به پدر و مادر عزیزم که:
ناتوان شدند تا من به توانایی برسم، موهایشان سپید شد تا من در اجتماع رو سپید شوم و عاشقانه سوختند تا روشنگر راهم باشند و گرمابخش وجودم.
تقدیم به برادران عزیزم که:
وجودشان نعمت بزرگی است.
سپاس‌نامه
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس بی‌کران خدای متعال را که توفیق اطاعت و همت عطا فرمود تا به مددش بر الطاف بی‌کرانش شاکر باشم و در پیمودن راه کمال و دانایی در پناه ایمان و توکل به ذات اقدسش استوار باشم. اکنون که این تحقیق به سرانجام خود رسیده است بر خود فرض می‌دانم از کلیه‌ی عزیزانی که به انحاء مختلف اینجانب را در طی مراحل مختلف تحقیق یاری رساندند تشکر نمایم.
از جناب آقای دکتر استاد راهنمای این تحقیق که همواره الگو و سرمشق بنده بوده به خاطر راهنمائی‌های ارزشمند و کمک‌های بی‌دریغشان در طول انجام پروژه تشکر و قدردانی می‌نمایم و بهروزی و سلامتی ایشان را از خداوند کریم خواستارم.
از جناب آقای دکتر استاد مشاور این تحقیق که نظرات ارزشمندشان راهگشای اینجانب در پیشبرد اهداف این تحقیق بود کمال تشکر را می‌نمایم و پیشرفت‌های روزافزون را از خداوند برایشان مسئلت دارم.
از جناب آقای دکتر استاد محترم داور که قبول زحمت نموده و عهده‌دار نظارت بر پایان‌نامه گردیدند، کمال تشکر را دارم و امیدوارم که در تمامی مراحل زندگی موفق باشند.
از جناب آقای دکتر مدیریت محترم گروه که دانش خویش را از بنده دریغ نکرد، بسیار متشکرم و برایشان عزت و کامیابی را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.
امید است که این یادآوری نمایانگر سپاس بی‌پایان نسبت به کمک‌های بی‌دریغ آن بزرگواران بشمار آید.
چکیده
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۷بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش ۹
۱-۱-مقدمه ۱۰
۱-۲- تشریح و بیان مساله ۱۰
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۱۳
۱-۴- پرسش پژوهش ۱۳
۱-۵- اهداف پژوهش ۱۳
۱-۵-۱-اهداف علمی پژوهش ۱۳
۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش ۱۴
۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش ۱۴
۱-۷- قلمرو پژوهش ۱۴
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی پژوهش ۱۴
۱-۷-۲-قلمرو زمانی پژوهش ۱۴
۱-۷-۳-قلمرو مکانی پژوهش ۱۴
۱-۸- متغیرهای پ‍ژوهش ۱۵
۱-۹- ساختار کلی پژوهش ۱۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- مفاهیم و تعاریف ریسک ۹
۲-۳- عوامل ریسک  ۱۰
۲-۴- دسته بندی ریسک ۱۰
۲-۵-انواع ریسک ۱۰
۲-۵-۱- ریسک غیر سیستماتیک ۱۰
۲-۵-۲- ریسک سیستماتیک ۱۰
۲-۵-۲-۱- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک ۱۰
۲-۵-۲-۲- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک ۱۰
۲-۶- تخمین بتای تاریخی ۱۰
۲-۶-۱- صحت بتای تاریخی ۱۰
۲-۷- بتای اساسی ۱۰
۲-۸- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک ۱۰
۲-۹- ریسکهای ناشی از شرکت ۱۰
۲-۹-۱- ریسک تجاری ۱۰
۲-۹-۱-۱- عوامل موثر در ریسک تجاری ۱۰
۲-۹-۲- ریسک مالی ۱۰
۲-۹-۳- ریسک ورشکستگی ۱۰
۲-۹-۴- ریسک کاهش قیمت سهام ۱۰
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱۰- ریسک اعتباری ۱۰
۲-۱۱- اندازه‌گیری ریسک اعتباری ۱۰

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*