دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

قحطی، وبا، زلزله، برادرکشی و پدرکشی روی خواهد داد (مرقس، 4:13-27؛ متی، 3:24-31؛ لوقا، 8:21-28). در پایان هم علامت پسر بشر بر آسمان ظاهر می­گردد (متی، 3:24،64؛ دوم تسالونیکیان، 7:1-8؛ اول قرنتیان، 13:3) او دشمنان خدا و دجال را که معجزه­های دروغین می­آورد(دوم تسالونیکیان، 8:1-9، 3:2-9) و مرگ را نابود خواهد ساخت (اول قرنتیان، 26:15)، مردگان با پیکری روحانی زنده خواهند گردید (اول قرنتیان، 44:15-45)،  بدکاران در آتش خواهند سوخت. مؤمنان «زیرا آفتاب رخشان خواهند گردید» (متی، 41:13) زمین و آسمان نو می­گردد (پطرس، 13:3). توضیح مفصل وقایع مستقر خواهد گردید و مؤمنان از عدالت آن بهره­مند خواهند گردید (اول قرنتیان، 9:6؛ 50:15؛ غلاطیان، 21:5؛ افسسیان، 5:5؛ کولسیان، 11:4؛ اول تسالونیکیان، 12:2؛ دوم تسالونیکیان، 5:1؛ دوم تیموتائوس، 8،1:4).

در نجات­شناسی پولس سه نکتۀ عمده به چشم می­خورد؛ به عبارتی، در رسائل او تعدادی آیات ناظر هستند به بازگشت مجدد مسیح (parousia)، تعدادی دیگر به رستاخیز مردگان و بعضی هم به داوری. اول تسالونیکیان، 13:4 به بعد اشاره به بازگشت مجدد مسیح دارد، همچنان که عیسی مرد و زنده گردید، کسانی که در او مردند، نیز مثل عیسی زنده خواهند گردید. همین مضمون در دوم تسالونیکیان، 2:2 به بعد نیز به چشم می­خورد. در اول قرنتیان، 11:10، 26:7 می­گوید آخر جهان نزدیک می باشد و در دوم تسالونیکیان، 5:1 بعد به بازگشت مجدد مسیح اشاره می­کند که با خشم و غضب از ظالمان و کسانی که از وی سرپیچی کرده­اند انتقام خواهد گرفت. او ملکوت خود را مستقر خواهد ساخت اما سپس بعد از مدتی آن را به خداوند خواهد سپرد (دوم قرنتیان، 24:15). پس طبق آراء پولس پیش از بازگشت مجدد مسیح بی­عدالتی و ظلم و ستم بر پیروان او چیره خواهد گردید، اما مسیح از آنان سخت انتقام خواهد گرفت و به سزای اقدام خودشان خواهد رساند.

این نوشته را هم بخوانید :   بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GIS

در تعدادی آیات دیگر به زنده شدن مردگان اشاره دارد. به نظر او در آن روز مردگان برخواهند خاست، همه متبدل خواهند گردید، بدن جسمانی به بدن آسمانی تبدیل خواهد گردید (اول قرنتیان، 45:15 به بعد). این به­ویژه شامل حال کسانی می باشد که در مسیح مرده­اند، آنان در بازگشت مجدد وی برخواهند خاست (کولسیان، 4:3). برداشت سوم پولس از حوادث هیچ­وقت

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی