دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-8- زمین شناسی

محدوده دوران مورد مطالعه از نظر زمین شناسی به واحدهای زیر تقسیم می گردد:

MTY: شیت ها و کنیس های بیوتیت دار و بطور محلی آمفیبول دار مجموعه گشت بوده که در جنوب و جنوب غربی محدوده مورد مطالعه بصورت پراکنده و در مساحت کم مشاهده می گردد رنگ این واحد قهوه ای متمایل به صورتی می باشد.

MT: فیلیت و میکاشیت درجه پایین، با تداخل های کوارتزیتی و متاآرکوز دوران آخر بوده که بصورت لکه‎های کوچک در جنوب غربی محدوده مورد مطالعه با رنگ گرم پر رنگ مشاهده می گردد.

Pzus: سنگ های تخریبی اسپیلیتی و فیلیتی متداخل با سنگ های آهکی همراه با مقداری تداخل های کوارتزیتی وکنگلومرایی دوره پالئوزوئیک زبرین بوده که در جنوب سنگر و بصورت لکه های کوچک با رنگ صورتی کم رنگ دیگر از محدوده مورد مطالعه مشاهده می گردد.

Pzuc: سنگهای تخریبی اسپیلیتی و فیلیتی متداخل با سنگ های آهکی؛ همراه با مقداری تداخل‎های کوارتزیتی و کنگلومرایی پالئوزوئیک زبرین بوده که به صورت نقطه های کوچک در مراکز و جنوب غرب محدوده‎ی مورد مطالعه مشاهده می گردد رنگ این بود قهوه ای کم رنگ بوده

Pr : سنگ آهک خاکستری یا تیره رنگ، بخش سیلتی با سنگهای آتشفشانی با زمین دوره پرمین که غرب شهر رودبار و شمال شرقی شهر منجیل مساحتی را در بر گرفته و با رنگ قهوه ای صورتی ماننده مشاهده می گردد.

Tus: ماسه سنگ و زغال دوره تریاس – ژوراسیک بوده که بیشتر نقاط محدوده ی مورد مطالعه بخصوص در ارتفاعات بالای 100 متر مشاهده می گردد رنگ این واحد آبی آسمانی بوده و مساحت زیادی را در شمال و شمال شرق سراوان، جنوب شو شمال غرب و غرب امام زاده هاشم، غرب رستم آباد، رودبار و شمال شرق شهر منجیل مشاهده می گردد.

Yks: مساه سنگ و ثیل بخش آهکی دوره تریاس ژوراسیک بوده که در شرق و شمال شرقی محدوده‎ی مورد مطالعه با رنگ سبز با نقطه های مشکی مشاهده می گردد. مهم ترین نقاطی که این واحد در دیده می‎گردد می توان به جنوب شرقی امام زاده هاشم و شرق سیاهکل می باشد مساحت محدوده مورد مطالعه خیلی زیاد نیست.

این نوشته را هم بخوانید :   بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GISپایانامه در مورد :

K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک کرتاسه زیرین بوده که جنوب محدوده مورد مطالعه و در دوطرف دره سفیدرود بخصوص در مناطقی مانند سراوان، رستم آباد، منجیل مشاهده می گردد رنگ این واحد سبز می باشد و مساحتی را بصورت پراکنده در بر می‎گیرد.

Qdy: نهشته های دریایی عهد حاضر بوده که از امامزاده هاشم بصورت مثلثی بزرگ و بطرف کوچصفهان و رشت ادامه داشته و شهر سنگ را در میان خود دارد مساحت این محدوده بسیار زیاد بوده و دایره های آبی با زمینه خاکستری این واحد را از واحدهای دیگر جدا می کند.

Qd: نهشته های دلتایی تفکیک نشده عهد حاضر بوده که با زمینه خاکستری مساحت زیادی را در کل شمال محدوده و در ارتفاع کمتر از صفر متر در بر می گیرد.

Q2m: نهشته های دریایی عهد حاضر بوده که در غرب شهر رشت و غرب کیاشهر در قسمتهای کوچک پراکنده می باشند.

Qal: نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی عهد حاضر بوده که در حاشیه دره سفیدرود و در حاشیه شاخه های رودخانه در سطح دلتا با رنگ کرم و نقطه های مشکی مشاهده می گردد.

Qle: نهشته های کناری عهد حاضر بوده که بصورت لکه های کوچک در شمال شرق محدوده با رنگ کرم مشاهده می گردد.

Q2b: نهشته های ساحلی و ماسه بادی عهد حاضر می باشد که در اراضی ساحلی کل محدوده ی مورد مطالعه مشاهده می گردد رنگ این واحد سفید و با نقطه های مشکلی مشاهده می گردد.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه