دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در پاسخ بایستی گفت که: چنین استنباط می‌گردد که وی در مقام اقدام نیز توانسته‌می باشد به خوبی از عهده‌این کار برآید و تا حدّ امکان از این روش بهره گیری نماید.

بعضی از موارد بهره گیری‌از این روش را در تفسیر المیزان بطور اجمالی اشاره می‌کنیم:

برای شناخت و تبیین واژه‌ها[1]، تفسیر آیات مجمل[2]، تفسیر اصطلاحات خاص[3] انتخاب یک نظریه تفسیری.[4]

سید قطب نیز با اعتقاد به‌اینکه صحیح‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای تفسیر قرآن، بهره گیری‌از خود آیات قرآن می باشد، مهم ترین منبع تقسیر را خود آیات قرآن می‌داند.

البته‌ایشان گرچه بصورت گذرا و پراکنده به‌این مساله‌اشاره نموده،[5] اما در اقدام نیز به‌ آن پای‌بند بوده و در موارد گوناگون از آن بهره گیری نموده‌می باشد. سید در جای دیگر با صراحت بیشتری به‌این مساله ‌اشاره نموده و می‌گوید:

روش ما در تفسیر و فهم قرآن این می باشد که قرآن را از خود قرآن فهم نماییم و به‌هیچ وجه پیش فرضی دیگری نیاز نداریم.[6]

پس اگر چه سید قطب در تفسیر فی ظلال به طور صحیح به روش تفسیری خود اشاره نکرده ‌اما در

اقدام همین شیوه را دنبال نموده‌می باشد.او حتی در تفسیر آیات نیز به طور آشکار به‌این روش اشاره نکرده‌امّا از فحوای کلامش می‌توان پی به‌این مساله برد.[7]

این نوشته را هم بخوانید :   بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی - پایانامه ارشد

[1]. المیزان، ج 1 ص 46، ج2 ص 437، ج 3 ص 9، ج8 ص 147، ج11 ص 377

[2]. همان، ج 1 ص 266، ج2 ص 230، ج6 ص 65

.[3] همان، ج1 ص 133 و ص 145 و ص 320، ج 3 ص 10، ج4 ص، 414 ج 5 ص 157، ج 7 ص 389، ج 12 ص 10

[4]. همان، ج5 ص 290

[5]. سید،قطب، فی ظلال القرآن، پیشین،ج3، ص 1474

[6]. قطب، سید، خصائص التصور الاسلامی، دار الشروق، قاهره، 1423 ق، مقدمه ص 5-45

[7]. سید،قطب، فی ظلال القرآن، پیشین، ج3 ص 150، ج6، ص 3853 و ص 3910

 مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن