دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

در دورۀ رسولان، کلمنس رومی(30-100م) نیز رساله به قرنتیان دارد که احتمالا در 95-96 میلادی نوشته شده می باشد. وی در اثر خویش «کلمه» را واسطۀ ظهور قدرت مطلق خداوند می­داند. او از پسر خدا بودن عیسای ناصری دفاع می­کند و برای وی و روح­القدس وجودی ازلی قائل می باشد[1]. در نگاه کلمنس، خداوند در طبیعت ساری و جاری می باشد، هیچ چیز از او مخفی نیست، وی بر تمام افکار و اندیشه­های بشر­ها اشراف دارد؛ زیرا که روح او در همه جا حضور دارد. به نظر کلمنس،  عیسی مسیح به خاطر نجات بشر­ها به صلیب کشیده گردید و اکنون بر بشر می باشد که زندگی وی را الگوی خود قرار دهد. به عبارتی دیگر، پسر الگوی بشر می باشد؛ زیرا عیسی مسیح خودش را به خاطر بشر­ها قربانی نمود و با این کار خویشتن را متواضع ساخت. پس بشر­ها نیز بایستی همواره فروتنی و تواضع را در پیش گیرند. مسیح هر چند کشته گردید، اما دوباره باز خواهد گشت و مسیحیان بایستی به این مسأله ایمان داشته باشند. او در بیشتر بخش­های این رساله بر تأثیر نجات­بخشی پسر و ایگناتیوس(30-107م) و پولیکارپوس(65-100 یا 155م) هر دو در مقابل گنوسیان و شبح­انگاران(Docetists) از جسم و انسانیت واقعی مسیح دفاع می­کنند[2]. ایگناتیوس (Ignatius) بارها تأکید می­کند که عیسی مسیح واقعاً از خداوند مولود گردید و واقعاً بشر بود و واقعاً مصلوب و مدفون گردید و واقعاً از مرگ برخاست. خداوند پدر همه کسانی را که به واسطه مسیح به او ایمان دارند پس از مرگ زنده خواهد نمود. او به شدت با شبح­انگاران به مخالفت می­پردازد. اینان می­گفتند عیسی در ظاهر مصلوب گشت، اما در واقع کشته نشد و همچنین منکر رنج و مصایب او بودند. ایگناتیوس می­گوید این عقیده، نشان­دهندۀ باطل و بیهوده بودن صلیب می باشد و مسیحیان را از این تعالیم شیطانی بر حذر می­دارد. به همین خاطر، از شمعون (Simon) به عنوان نخست­زادۀ شیطان نام می­برد و باسیلیدس (Basilides) و سایر بزرگان گنوسی را پیروان شیطان معرفی می­کند[3]. در مباحث مسیح­شناسی با تکیه بر کتاب مقدس، وجود ازلی او را مورد توجه قرار می­دهد و اذعان می­دارد که مسیح پیش از ابراهیم و سایر انبیاء بنی­اسرائیل بوده می باشد[4]. همۀ انبیاء غلام او هستند و انتظار او را به عنوان آموزگار، سرور و منجی خود می­کشیدند (اشعیا، 35: 4). مسیح از تبار داود بود که از مریم باکره و همچنین از خداوند واقعاً مولود گردید. وی متجسد گردید؛ زیرا که کلمه جسم گردید(یوحنا، 1: 14) و بی­آنکه گناهی مرتکب گردد، بر روی زمین زیست و

پدران مدافعه­گر

[1]. درمورد تأثیر فرهنگ یونانی در این رساله بنگرید به: یگر، ورنر، صدر مسیحیت و پایدیای یونانی، ترجمه فریده فرنودفر و امیر نصری، نشر حکمت، 1389، صص37-51.

[2]. ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، سمت، 1389، ص26-30؛ و همچنین:

Daly, S.j, Robert,“Trinitarian Theology in Early Christian Anaphoras”, God in Early Christian Thought, ed. By Andrew McGowan and et.al, Brill, 2009, p.245-249.

[3]. Ignatius, Epistle to the Trallians, chaps, 9-19; Epistle to theSmyrnaeans, chaps. 3-5.

[4]. اشاره دارد به یوحنا، 8: 58 «عیسی بدیشان گفت، آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا گردد من هستم».

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی