دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تبخیر و تعرق (Evapotranspiration) :

تبخیر عبارت از مولکول های آبی می باشد که از سطوح آزاد آب و سطوح خاک بدون پوشش به اتمسفر محیط وارد می گردد و از نظر هیدرولوژیکی تبخیر به مجموعه پدیده هایی گفته می گردد که آب را از راه یک فرایند فیزیکی به بخار آب تبدیل می کند.

مقادیر متنابهی آب از راه تعرق گیاهان که بوسیله ریشه های خود از اعماق خاک، آب مورد احتیاج رشد خود را می کشند تبخیر می گردد، این تبخیر بیولوژیک تعرق (Transpiration) نامیده می گردد و به مجموعه این فرایند ها که منجر به تبخیر از سطح آب و خاک و تعرق از سطح گیاهان می گردد در اقلیم شناسی و همچنین در هیدرولوژی به نام تبخیر و تعرق نامیده می گردد.

میزان تبخیر در مناطق با پوشش گیاهی، بیشتر از نواحی فاقد پوشش گیاهی می باشد، زیر سطح مرطوب بیشتری در تماس با هوا می باشد. همچنین اگر خاک مرطوب نباشد بدلیل قطع جریان در لوله های موئینه و ایجاد لایه خشک از میزان تبخیر به میران زیادی کاسته می گردد.

جدول شماره (3-10) میانگین تبخیر از طشتک در ایستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه را نشان می‎دهد. حدود 75 درصد از آب ریزشهای آسمانی در این منطقه چه از سطح خاک و چه از طریق پوشش گیاهی تبخیر می گردد. میزان تبخیر از ماه فروردین آغاز و با گرم شدن تدریجی هوا مقدارش از میزان بارش بیشتر شده و این موضوع در ماههای اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد با شدت بیشتری ادامه می یابد، بطوریکه در تیرماه که درجه حرارت محیط تقریباً در بیشتر ایستگاهها به بالاترین حد خود می رسد تبخیر نیز به حداکثر خود می رسد.

 

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه