دانلود پایانامه : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(1-32)

(1-33)

محلول کاستیک احیاء شده از پائین جداکننده V-1 به پائین ستون R-1 ارسال می گردد. هوا به پائین ستون R-1 تزریق شده و نتیجتاٌ مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می گردند. محلول کاستیک از بالای ستون R-1 وارد جداکننده V-2 شده که از بالای آن هوا خارج می گردد و فاز دی سولفاید از محلول سود احیاء شده در این سپراتور جدا می گردد. محلول سود توسط پمپ P-1 به میکسر M-1 ارسال می گردد واکنش های انجام شده در این مرحله بصورت زیر می باشد:]16[

(1-34)

(1-35)

بخش اکسیداسیون : خوراک که عاری از سولفید هیدروژن و مرکاپتانهای سبک شده می باشد وارد میکسر M-2 می گردد. در ورودی میکسر، هوا و محلول سود حاوی کاتالیست (KTK) به خوراک افزوده می گردد. سپس نفت خام بهمراه محلول سود حاوی کاتالیست از پائین وارد ستون R-2 می گردد. در این راکتور مرکاپتانهای سنگین تر از    در کنار کاتالیست هموژن IVKAZ و دما و فشار مشخص تبدیل به دی سولفاید می گردد.

واکنش این مرحله بصورت زیر می باشد:

1-38)                                               )

محصول مرکاپتان زدائی شده از بالای راکتور R-2 وارد سپراتور V-3 می گردد.

محصول شیرین به همراه دی سولفاید از بالای این سپراتور خارج می شوند و محلول سود حاوی کاتالیست IVKAZ از پائین سپراتور خارج شده و توسط پمپ P- به نفت خام ورودی میکسر M-2 اضافه می گردد.]17[

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن