دانلود پایانامه : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

 (تثنیه،15:4-19؛ خروج20:33؛ کولسیان، 15:1). در بعضی آیات گفته شده می باشد نجات­یافتگان او را روزی خواهند دید (مزمور، 15:17؛ 8:5؛ عبرانیان، 14:12) در بعضی دیگر، چنین آمده که مردم خداوند را دیدند(مکاشفه، 4:22). البته گویی در اینجا مقصود این می باشد که مردم انعکاسی از جلال او را دیدند، اما ذات او را ندیدند[1]. خداوند عیسی جنبۀ الوهی بخشید[2]. هر چند در کتاب مقدس، به عقیدۀ تثلیث و ارتباط اقانیم با یکدیگر تصریح نشده می باشد اما تعدادی از آیات عهد جدید بعدها به ویژه در دورۀ آباء کلیسا مبنایی برای اعتقاد مذکور قرار گرفتند. حتی مسیحیان گاهی در این راستا به عهد عتیق نیز استناد می­جستند. برای مثال ملاقات سه فرشته با حضرت ابراهیم در پیدایش (2:18) و حتی مزامیر (1:110) اغلب دال بر سه­گانگی اشخاص تثلیث انگاشته شده می باشد.

مسیحی که اناجیل همدید[3] توصیف می­کنند نسبتاً از الوهیت کمتری برخوردار می باشد و از او اغلب با عنوان«پسر بشر» یاد می­گردد؛ هرچند که این اناجیل اساساً نظر یکسان و واحدی دربارۀ مسیح­شناسی ارائه نمی­کنند. از میان اناجیل چهارگانه، انجیل مرقس که متقدم­ترین و حدود هفتاد میلادی نگارش یافته می باشد عیسی را شفادهندۀ ­قدرتمند (5: 25-43؛ 7: 31-37) و بیرون کنندۀ ارواح از جسم بیماران (1: 23-27؛ 5: 1-20)، پسرخدا و قدّوس خدا (1: 1؛ 3: 11؛ 5: 17؛ 1: 24) معرفی می­کند. گویی عیسی نخستین بار و تنها در این انجیل در پاسخ به کاهن اعظم، خود را مسیح و پسر خدا و همچنین پسر بشر توصیف می­کند (14: 61-62). نویسندۀ­ انجیل متی هم مثل لوقا از انجیل مرقس بهره گیری کرده می باشد. پس، در این انجیل نیز بیشتر ازهمه بر بنوّت عیسی تأکید می­گردد (4: 3، 6؛ 14: 33؛ 16: 16؛ 26: 63؛ 27: 43، 54). پسر بودن عیسی براساس معرفت متقابل بین پدر و پسر توصیف می­گردد (27:11). درانجیل لوقا و اعمال رسولان که به نظر می­رسد نویسندۀ­ ادامه اشاره خواهد گردید، نویسندگان مسیحی در دوران بعدی به طور عمده بر مسیح­شناسی مبتنی بر لوگوس یوحنایی تأکید کردند.

[1]. تیسن، هنری، الهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، نشر حیات ابدی، بی­تا، ص71.

[2]. ایلخانی، محمد، متافیزیک بوئتیوس، نشر الهام، 1380، ص 242.

[3] . اناجیل مرقس، متی و لوقا به اناجیل همدید (Synoptic Gospels) معروف هستند؛ زیرا که مطالب آنها درمورد خیلی از مباحث مانند مسیح­شناسی مثل هم می باشد.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی