دانلود پایانامه : بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

این تعبیراتى هستند که ما بعداً به تبع دیگران اصطلاح درست کردیم و آن فقه منصوص هستند و این تعبیراتى هستند که ما بعداً به تبع دیگران اصطلاح درست کردیم و آن را فقه منصوص نامیدیم و یا به قول شیخ طوسى فقه مجرد النص. فتاوى که در کتابها مى نوشتند هم ان هایى بود که به تدریج از ائمه(ع) نقل شده بود چه با سند چه بدون سند. اینها را مى نگاشتند. در حالیکه سنى ها بخصوص مکتب ابى حنیفه فقه تفریعى بسیار گسترده داشت. خود شیخ طوسى در اول مبسوط مى گوید” دیگران ما را ملامت مى کنند که شما کتابى هستید و فقه شما فقه روایى می باشد و تفریع فروع ندارید حال من مى خواهم با اینکه قیاس را قبول ندارم بر مبناى همین نصوص فراوان (نه بر مبناى قیاس) قصد دارم تفریع فروع کنم. ” و یکى از کتابهایى که بیشترین فروع را دارد و اولین کتاب هم هست کتاب مبسوط شیخ طوسى می باشد؛ مى گوید هر چه را که ایشان بر اساس قیاس فتوا داده اند من بر اساس مبانى خود شیعه که قیاس را قبول ندارند حکم آن را بیان مى کنم. (پیشوایی و گودرزی ،1381،ص 85)

البته شیعه قیاس را جهت نمى داند ولى تفکر و استدلال عقلى را هم در اعتقادات و هم در فقه به کار بسته و لهذا وقتى که چهار اصل را بیان مى کنند آنها مى گویند قیاس و ما مى گوییم عقل. این عقل تفکر و تعقل و تامل در نحوه استنباط احکام می باشد از نصوص و از کتاب و سنت و اجماع. حالا کارى نداریم که یک جاهایى اجتهاد می باشد از قیاس هم آنطرف تر می باشد که بنده آن وارد شده به آن اعتراف کرده همین ابوزهره که کتاب مذهب جعفرى را نوشته می باشد در بسیارى جاها تعریف کرده می باشد هر چند در عین حال اعتراضاتى هم کرده در روایات اعتراض دارد در سندشان اعتراض دارد.اکنون در مجمع فقهى جده که زیر نظر سعودى ها می باشد همیشه مذهب شیعه نمود دارد. در کتابها و دائره المعارفهاى فقهى که نوشته شده مذهب شیعه کاملاً مشخص بوده و نمود دارد. تذکر این موضوع مهم می باشد که کتاب نداى وحدت که متن سخنرانیهاى من قبل از خطبه هاى نماز جمعه می باشد را حتماً تهیه کنند و بخوانند که تفصیل این گفته ها در آن هست. (پیشوایی و گودرزی ،1381،ص 101)

 

1-6-3.تعریف مسلمان

مُسَلمان کسی می باشد که دین اسلام را عقیده دارد. اسلام آخرین و یکی از سه دین ابراهیمی بزرگ می باشد. مسلمانان به دو گروه مذهبی کلی سنی و شیعه تقسیم می شوند. مسلمان بودن داشتن اعتقاد به سه اصل دینی؛ توحید، نبوت و معاد می باشد و اسلام آوردن با اقرار شهادتین می باشد. در مذهب شیعه علاوه بر اینها در توحید برای عدل خدا معنایی متمایز هست و اعتقاد بر امامت نیز ادامه پذیرش نبوت دانسته می گردد و این دو را علاون بر اصول دین، اصول مذهب خود می دانند.واژه «مسلمان» صفت فارسی؛ در اصل جمع فارسی واژه عربی «مُسلِم» بوده، با تغییر حرکات بصورت صفت مفرد کاربرد یافته و جمع کاربردی آن مسلمانان می باشد.(عمید،1371،ص 197)

برای روشن شدن معنای مسلمان در فرهنگ قرآن ضروری می باشد، آغاز معنای اسلام مطالعه و تبین گردد .  واژه ی “اسلام” مصدر باب افعال از “س ل م” به معنای صحت، عافیت و دوری از هر گونه عیب، نقص و فساد می باشد و در باب افعال دارای معانی انقیاد، اطاعت و امتثال امر و نهی بدون هیچ گونه اعتراض می باشد (ماوردی،1982م، ص 379-380).  قرآن هم در این معنای وسیع، اسلام را استعمال کرده می باشد؛ چنانکه می فرماید: تمام کسانی که در آسمان و زمین هستند، یا تمام موجوداتی که در

 مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود