دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

Concept drawing on blackboard

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

امااینکه جمع قرآن در زمان عثمان به چه معناست و چه علتی باعث گردید تا عثمان نیز به فکر جمع‌آوری قرآن بیافتد؟ روایاتی دراین زمینه مطرح شده‌می باشد.که در مجموع می‌توان گفت:

علت اصلی اقدام عثمان در جمع‌آوری قرآن را نگرانی حذیفه بن یمان فرمانده جنگی ایشان از اختلاف قرائت به وجودآمده در بین مردم شام گفته‌اند.وی بعد از بازگشت از شام وقتی به مدینه رسید نزد عثمان رفت، و گفت: ادرک هذه‌الامّه قبل ان یختلفوا اختلاف الیهود و انصاری این امت را قبل از آنکه‌هم زیرا یهود و نصاری (در کتاب الهی خود) اختلاف کنند دریاب.

اما از مجموع روایات مختلفی که در این نیز مطرح شده‌می باشد.[1] نتیجه گرفته می‌گردد که‌انچه در آن دوران صورت پذیرفته جمع یا تدوین جدیدی نبوده‌می باشد بلکه عثمان گروهی را انتخاب نمود تا از روی مصحف ابوبکر نسخه‌برداری کنند و هدفش هم از این کار متحد کردن شکل نگارش قرآن واز میان بردن اختلاف قرائت‌ها بوده‌می باشد.[2]

پس جمع قرآن به معنای متحد کردن قرائتها در زمان خود عثمان هم مورد توجه و پسند جامعه مسلمانان قرار گرفت و اختلاف قابل توجهی در این باره گزارش نشده؛ و همه مسلمین قرآن را به طور کامل پذیرفتند زیرا وی قرآن را از روی صحف و مصحف جمع‌آوری شده در زمان پیامبر| وابوبکرنسخه‌برداری نمود وغالب اصحاب پیامبر نیز که در زمان پیامبر خود کاتب وحی بودند هنوز زنده بودند و ممکن نبود که کوچکترین تغییری در ترتیب آیات و کلماتش داده گردد و اینکه بعد از گذشت 14 قرن از این ماجرا همه فرقه‌های مختلف اسلامی ‌درمورد قرآن متحد القول هستند و آن را از هر گونه تحریف و دستبرد و تغییر و تبدیل مصون و محفوظ می‌دانند.

بحث در خصوص جمع‌آوری قرآن بوسیله‌امام علی × حساسیّت بیشتر و طبیعتاً با دقت بیشتر و مطالعه مفصل‌تر بایستی انجام گیرد که ‌از حوصله ‌این پژوهش خارج می باشد اما بطوراجمال به آن می‌پردازیم. البته دراین البته پاسخ به‌این سوال نیز خود یک کار تحقیقاتی گسترده خواهد گردید وما به‌اجبار از آن صرف نظر می‌کنیم زیرا پاسخهای متعدد وگاهی نیز مخالف داده شده‌می باشد بطوری که می‌توان گفت؛ شاید همین اختلاف نظرها باشد که پاسخ به سوال و شاید به عبارتی شبهۀ مطرح شده را کمی‌مشکل نموده‌می باشد.

بطور مثال مرحوم آیت الله معرفت ضمن معرفی ویژگی های مصحف علی ×می‌نویسد: «در مصحف علی × ترتیب دقیق آیات و سور طبق نزول آنها بوده‌می باشد. مکی پیش از مدنی در این مصحف رعایت شده بود و کاملاً مراحل و سیر تاریخی نزول آیات در آن روشن بود و بدین وسیله سیر تشریع و احکام مخصوصاً مساله ناسخ و منسوخ در قرآن فهمیده می‌گردید.[3]

[1].خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص 239، صبحی صالح، پیشین، صص 79 و 83 .

[2]. رژی بلاشر، درآستانه قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1374،، ترجمه، محمود رامیار، ص 79، طباطبایی سید محمد حسین، قرآن در اسلام، پیشین، ص 194، صبحی صالح، پیشین، ص 75، خویی سید ابوالقاسم، پیشین، ص 257 .

.[3] معرفت، محمد هادی، تاریخ قرآن، پیشین، ص86

 مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن