دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

شکل (2-8):دیاگرام فرایند DMD-2K

به دلیل بهره گیری از کاتالیست کبالت فتالو سیانین (IVKAZ)  و محلول های قلیایی فاضلاب های ناشی از فرآیندهایDMC ,DMD  دارای مقادیرقابل توجهی از کاتالیست و ترکیبات دی سولفید می باشد که برای جداسازی و تصفیه این فاضلاب ها از فرآیند مایعات یونی  در واقع استخراج‌گرهای نویدبخشی برای گوگردزدایی هستند. ]25[

در سال 2011 دانشمندان چینی (J.Zongxuan [1]و همکاران[2] ) بر روی گوگردزدایی از سوخت های هیدروکربنی از طریق روش های اکسیداسیون مطالعاتی انجام داده اند که در این مطالعات بر روی چندین رویکرد مختلف برای مرکاپتان زدایی اکسایشی نظیر بهره گیری از اسیدهای آلی همراه با آب اکسیژنه یا اسیدهای هترو پلیکال و یا زئولیت های تیتانیومی همراه با آب اکسیژنه مورد مطالعه قرار گرفته اند ، در این پژوهش از یک کاتالیزور امولسیونی بهره گیری شده می باشد که با بهره گیری از آب اکسیژنه  به عنوان عامل اکسنده، مولکولهای گوگرددار موجود در سوخت دیزلی را

500ton/dayواحد گوگرد زدایی بوتان

500ton/dayواحد گوگردزدایی پروپان

4000day/tonاواحد گوگردزدایی نفتا

محققین بعد از مطالعه به این نتیجه رسیده اند که میزان گوگرد کل خوراک های نفتا ،پروپان و بوتان به ترتیب 950،450 و ppm 110بوده می باشد که طی واکنش DMDمیزان گوگرد نفتا به کمتر از PPM 51 و در پروپان و بوتان به کمتر از ppm 35 رسیده می باشد.در نتیجه این فرایند جایگزین مناسبی برای فرایند مراکس می باشد[19]

این مقاله با بهره گیری از تکنولوژی پینچ (اصلاح شبکه مبدل حرارتی)، روشی با هدف کاهش قابل ملاحظه مشکلات فوق الذکر در واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام ارائه گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار Aspen Hysys نشان داد که در صورت بهره گیری از روش پیشنهادی دمای گاز ترش ورودی به برج تماس دهنده از 18 درجه به 37 درجه سانتیگراد افزایش، محتوای آب در گاز شیرین 68 درصد کاهش و در نهایت میزان مصرف انرژی الکتریکی در کولر هوایی که در حال حاضر جهت خنک سازی جریان گاز شیرین از آن بهره گیری می گردد، 100 درصد کاهش خواهد یافت.[28[

JIANG Zongxuan -[1]

LÜ Hongyinga, ZHANG Yongna, LI Can -[2]

 

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن