دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

گناه و نجات

گناه و انواع آن یکی از مواردی می باشد که کتاب مقدس بر آن تأکید ویژه­ای دارد. گاهی گناه به معنای نقض شریعت می باشد (رومیان، 7:7-13؛ غلاطیان، 10:3-12؛ اول یوحنا, 4:3) و گاهی عبارت می باشد از نافرمانی(رومیان، 19:5). در جاهایی، شرارت (امثال، 31:11) بی­ همچنین ترکیبی از باورهای یونانیان وارد مسیحیت گردید[1]. هر چند در اناجیل همدید از الوهیت عیسی کمتر بحث شده می باشد و بیشتر بر جنبۀ انسانی او تأکید می­گردد اما در بخش­هایی از عهد جدید (آخرین رساله­های پولس و انجیل یوحنا) مسیح الهی و فوق طبیعی می باشد، شخص معینی نیست، پیش از آفرینش جهان بوده می باشد و بعد از پایان آن هم خواهد بود، علت فاعلی و غایی هستی می باشد. آفرینش عالم به واسطه او و برای اوست (کولسیان 15:1-18)، همه در مسیح زنده خواهند گردید (اول به قرنتیان 22:15)، مسیح خود قیامت و حیات می باشد (یوحنا25:11)، راه و دروازه نجات می باشد (یوحنا6:14، 9:10). از گور برخاستن عیسی نشانۀ رستاخیز همگانی و به آسمان رفتن او تحقق ملکوت الهی می باشد، مؤمنان با او یکی شده­اند، در او می­میرند و در او زنده می­شوند و در او به حیات جاودان می­رسند (کولسیان12:2، 1:3-4، رومیان3:6-11)[2]..[1] مجتبایی، فتح­الله، «آخرالزمان: مسیحیت»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، نشر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1369، ج 1، ص 141.

[2]. مجتبایی، همان، ص 143.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی