دانلود پایانامه ارشد : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

-13- توکسین ها

1-13-1- توکسین سیتولیتیک

تعدادی از باکتری ها توکسین هایی را تولید می کنند که موجب از هم پاشیدگی سلول های پستانداران و یا بقیه سلول ها( در شرایط آزمایشگاه) می گردد. اغلب این پروتئین ها خارج سلولی هستند که تولید آنتی بادی های خنثی کننده را القا می کنند. از نظر چگونگی واکنش توکسین های سیتولیتیک مختلف( با سطح سلول) تنوع زیادی هست. همولیزین ها و لکوسیدین هایی که به توسط استافیلوکوک اورئوس آزاد می شوند از میان، شناخته شده ترین توکسین های سیتولیتیک می باشند. چهار توکسین همولیتیک متفاوت( همولیزین های آلفا، بتا، دلتا و گاما) به توسط استافیلوکوک اورئوس تولید می شوند (7 ,62).

1-13-2- توکسین آلفا(همولیزین-آلفا)

توکسین آلفا فعالیت های بیولوژیک وسیعی ( از قبیل همولیتیک، کشنده و درمونکروتیک) را نشان می دهد. توکسین آلفا لیزوزوم ها را از هم می پاشد و برای انواعی از سلول های کشت بافت، سیتوتوکسیک می باشد. ماکروفاژها و پلاکت های بشر، آسیب می بینند اما مونوسیت ها مقاوم هستند. آسیب در دستگاه گردش خون، بافت کورتکس کلیه ها، و بافت عضلانی به وجود می آید. توکسین آلفا، فاکتور بیماری زای اصلی در استافیلو کوک ها نیست اما به توسط بروز آسیب بافتی، شرکت موثری در بیماری زایی دارد.

توکسین دلتا یک توکسین فعال سطحی و مقاوم در برابر حرارت می باشد که خصوصیات شبه پاک کنندگی آن مسئول اثرات تخریب کنندگی بر روی غشاء می باشد. تمایل زیادی برای تشکیل تجمعاتی از توکسین دارد و از نظر الکتروفورزی ناهمگون می باشد. هر مولکول توکسین، محتوی بالایی از اسیدهای آمینه را دارد که در یک ناحیه جای گرفته اند و مولکول توکسین را به شکل دو قطبی و با قدرت فعالیت سطحی بسیار بالا در آورده اند. به نظر می رسد که جایگاه گیرنده غشاء، زنجیره مستقیمی از اسید چرب با 13 تا 19 کربن باشد، توکسین دلتا فعالیت بیولوژیک وسیعی را نشان می دهد و اختصاصیت بارزی را برای یک گونه معیین از باکتری ها ندارد. این توکسین، گلبول قرمز، ماکروفاژ، لنفوسیت، نوتروفیل و پلاکت ها را آسیب می رساند.

این نوشته را هم بخوانید :
دانلود پایانامه ارشد : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت