دانلود پایانامه ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت آن زمانی روشن‌تر می‌گردد که، ریشه‌های قرآنی این نوع تفسیر نیز مطالعه گردد تا مشخص گردد که: قرآن اولین منبع و مفسری می باشد که وعدۀ تفسیر آیات خود را به پیامبر اکرم | داده‌می باشد. و عملاً در آیات دیگر به تفسیر آنها پرداخته‌می باشد.[1]

پس این روش نه تنها به عنوان روش پسندیده در تفسیر قرآن مورد توجه مفسران بوده‌می باشد، بلکه در مواردی مانند روش تفسیری موضوعی و ترتیبی قرآن بدون استمداد از آن نمی‌توان مراد واقعی کلام حق تعالی را درک نمود.

بطور مثال اگر به بحث شفاعت در قرآن دقت گردد دو دسته آیات هست: دسته‌اول نفی مطلق شفاعت می باشد.[2] و در دسته دیگر، شفاعت مشروط می باشد.[3] که‌از کنار هم گذاشتن این آیات می‌توان نتیجه گرفت که عدم پذیرش شفاعت در آیات دسته‌اول، شفاعت بدون اذن می باشد. ودر دسته دوم شفاعت همراه با اذن.

سیوطی معتقد می باشد که: هر کس بخواهد کتاب عزیز (قرآن) را تفسیر کند اول بایستی آنرا از خود قرآن جستجو کند که‌هر جای آن مجمل می باشد در جای دیگر تفسیر شده و هر چه مختصر آمده، در جای دیگر آن، توضیح و گسترش یافته‌می باشد.[4]

عزّه دروزه نیز درمورد‌اهمیت این روش معتقد می باشد: بهترین و مطمئن‌ترین وسیله درک دلالت و تعلیمات قرآن، بلکه فهم شرایط و اسباب النزول آن، تفسیر بعضی از آیات با بعضی دیگر و برگرداندن پاره‌ای بر پاره‌ای دیگر و ربط بعضی به بعضی دیگر می باشد.[5]

بعضی نیز معتقدند که‌اگر چه‌بهره گیری‌از این روش، ضروری می باشد و از اهمیت خاص خودش برخوردار می باشد،

 

اما نیاز به کوشش و تسلط زیاد به قرآن دارد و خیلی آسان و قابل دسترسی برای همه نیست.[6]

« اما شاید ضابطه یافتن هر آیه‌این می باشد که عین کلمات و یا کلمات هم خانواده را در آیات دیگر بیابیم.»[7]

پس اینکه علامه& به‌این نوع روش تفسیری عنایت داشته و تاکید فرموده شکی نیست، اماآیا درعمل نیزبه‌این مساله پای‌بند بوده‌می باشد یا خیر؟

[1]. فرقان/ 33، بقره / 187 / 219 /221- نساء/ 176، مائده /89، جن/ 26 / 27.

[2]. بقره /254.

[3]. بقره / 48/123.

[4].سیوطی، جلال الدین، الاتقان، فی علوم القرآن، دار الکتاب العربی، بیروت، 1421 ه، ج 2، ص 434.

[5]. محمدعزه، دروزه، تاریخ قرآن مجید، بیروت، بی تا، بی جا، ص 204.

[6]. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، بی نا، ج1، ص41.

[7]. لسانی فشارکی، محمد علی، روشهای مطالعه و پژوهش در قرآن مجید،

 مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن