دانلود پایانامه ارشد : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

باد:

باد به جریان وسیعی از هوا گفته می گردد که در مجاورت سطح زمین و یا جو آزاد به وجودآید که در این مطالعه جریان افقی هوا در سطح زمین مدنظر می باشد. در نتیجه به حرکت افقی هوا در سطح زمین باد گفته می گردد. پدید باد کمیتی می باشد برداری که دارای جهت و سرعت می باشد.

به مقصود دستیابی به چشم انداز تاثیر پارامترهای باد در استان گیلان و حصول نتایج کاربردی از مطالعه های انجام شده بر روی متغیر های این پدیده وضعیت وزش بادهای غالب، شدید ترین بادها و میانگین سرعت بادها در دو ایستگاه منجیل و رشت مورد مطالعه قرار گرفته اند و در جدول شماره (3-9) ارائه گردیده می باشد. در سه ماه زمستان جهت وزش باد غالباً شمالی می باشد و به طور نسبی از ماههای پاییز شدیدتر می باشد، فعالیت سیستم های هواشناسی که از گسترش دامنه مراکز پرفشار و سیبری و مناطق قطبی در این فصل ریشه می گیرد و موجب شمالی بودن جهت وزش بادهای این فصل و افزایش سرعت آن می باشد. مقایسه ارقام سرعت شدید ترین بادهای منجیل نسبت به رشت از ارقام سرعتی بیشتری برخوردار بوده و به عبارتی نسبت به رشت بیشتر در معرض وزش بادهای شدید قرار دارد.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه