دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

ازلیت پسر می باشد. این نکته به خوبی از عبارت خود وی برمی­آید: «… مگر می­گردد تصور نمود خداوند پدر حتی لحظه­ای بدون این حکمت بوده می باشد؟[1]» زیرا به نظر وی اگر اینگونه تصور گردد از دو حالت خارج نیست یا خداوند نخست وی را خلق نکرده و بعداً به وجود آورده می باشد؛ به عبارتی، از ناتوانی به توانایی روی آورده یا اینکه لوگوس متجسد را واسطۀ شناخت خداوند متعالی می­داند. البته وی نیز مثل سایر آباء برای لوگوس در این مرحله تأثیر نجات­بخشی را هم لحاظ می­کند.

ایرنائوس لئونی(130-200م)

ایرنائوس (Irenaeus) در کتاب برضد بدعت­ها(Against Heresies) عقاید والنتینوس و سایر گنوسیان را به نقد و چالش کشیده و از آموزه­های مسیحی دفاع کرده می باشد. وی در این کتاب در مخالفت با عقاید گنوسیان عزم خود را جزم کرده تا نشان دهد که خداوند موصوف در عهدعتیق همان خدای عهدجدید می باشد و خداوند پدر و خداوند خالق هر دو یکی هستند و بین­شان هیچ غیریتی نیست. چه بسا به همین علت وحدت بر اندیشه­های ایرنائوس سایه افکنده می باشد، زیرا وی پیوسته تأکید می­کند که فقط یک خداوند و یک کلمه هست. او همچنین در این کتاب از خداوند با عنوان صانع واقعی یاد می­کند که دو ویژگی اصلی دارد: الف) هیچ چیزی بالا یا زیر او وجود ندارد. ب) او تحت ارادۀ هیچ عامل دیگری قرار ندارد بلکه همه چیز را آزادانه و با ارادۀ خودش به وجود آورده می باشد. خداوند در نگاه او کاملاً متعالی و منزه می باشد، او در همه جا می باشد، اما در هیچ جا نیست و با هیچ کدام از مفاهیم بشری توصیف نمی­گردد[2]. وی در مقابل گنوسی­ها که می­گفتند خداوند کاملاً ناشناخته می باشد، بر این باور بود که با تجسد این مشکل حل شده می باشد، به عبارتی از معنای آیات پیدایش، 1:18؛ خروج، 3: 7-8 غافل هستند زیرا این آیات دلالت بر کلمه دارند[3].

این نوشته را هم بخوانید :
پایانامه ارشد : بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

او در بخش­هایی از آثار خویش به روح­القدس نیز پرداخته می باشد. وی برای اینکه هم ساری و جاری بودن و هم تعالی خداوند را نشان دهد آموزۀ­ «دو دست خداوند» را بسط داد. برطبق[1] . Origen, Ibid, chap. 2, par. 3.

[2]. 2Against Heresies, Chaps. 1,2, 5, 6, 9.

[3]. 4Against Heresies, chaps. 6 and 7.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی