دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره گزارشگری مالی

این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهای نظری بیان شده است جریانهای نقدی به تنهایی نمی‎توانند پیش بینی کننده های خوبی باشند. حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی است که میتواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش- بینی های جریان وجوه نقد کمک نماید. ” ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری واستفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل میگردد “(امینی و همکاران، 1389).
به عقیدهی هیلی ووالن 1999مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‎دهد (راهنمای رودپشتی وهمکاران1391).
سودهای حسابداری زمانی قابل اطمینان تر و آموزنده تر هستند که رفتار فرصت طلبانه مدیران با استفاده ازسیستم های نظارتی کنترل شود (ویلد ، 1996).
امکان دارد مدیران درصددبرآیندبرسودکنترل هایی اعمال نمایند، زیرا براین باورند که سود گزارش شده برتصمیمات سرمایه گذاران و بستانکاران اثر می‎گذارد. در بیشتر موارد روش های اعمال مدیریت برسود به گونه‎ای طرح ریزی می شوند که اثرات گزارش شده را بهبود بخشند و در نتیجه هزینه های سرمایه شرکت را کاهش دهند. ازسوی دیگر، امکان دارد مدیریت ازفرصت استفاده کند، در دوره هایی که عملکرد ضعیف است خبرهای بدگزارش کند ودرصددبرآید سود های آینده را بالا ببرد (شرودروهمکاران 1388، صص265-264).
کیفیت اطلاعات حسابداری، ازیک سو براساس تصمیمات گزارشگری مدیریت وازسوی دیگر براساس ویژگی های محیط عملیاتی وتجاری بنگاه اقتصادی تعیین می شود. هرچندخصوصیات عملیاتی و محیط تجاری بنگاه نیز تحت تاثیرتصمیمات اجرایی مدیریت قرار دارند، بااین حال، مدیران درکوتاه مدت توانایی تغییرات بنیادین دراین خصوصیات رانداشته، درنتیجه خصوصیات عملیاتی و محیط تجاری شرکت تاحدود زیادی مستقل ازتصمیمات مدیران شکل می گیرند(فرانسیس وهمکاران ، 2005)
قابلیت اعتمادبه سودحسابداری باوجودپدیده مدیریت سودباشک وشبهه روبرواست. وبنابراین اعتبارآن کاسته می‎شود پس می توان نتیجه گرفت که مدیریت سودموجب کاهش مربوط بودن سودحسابداری می‎شود (خدادادی وهمکاران، 1389).

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها

حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می‎کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات ومخارج تحقیق وتوسعه دارند. از سوی دیگر مدیران درسیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریعتر درآمداز طریق انجام فروش های نسیه. این گونه عملکرد ازسوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان ” مدیریت سود” یاد می شود. (حبیبی، 1391، ص21).
دی جورج وهمکاران 1999مدیریت سود رابه عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است)مشایخی وهمکاران، 1384)

2-2-5- اقلام تعهدی
اقلام تعهدی را می توان به زیر مجموعه های مختلفی تفکیک نمود در یک تقسیم بندی اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ودر تقسیم بندی دیگر به اقلام تعهدی جاری وغیر جاری قابل تجزیه است. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتردارند وبرحساب های سرمایه در گردش تاثیر می گذارند اما اقلام تعهدی غیر جاری برحساب های سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند(دستگیر وپایروند، 1389).
اقلام تعهدی غیراختیاری تا حدودی خارج از صلاحدید مدیریت است وکمتراز این اقلام برای مدیریت سود استفاده می شود(ویلن، 2004). در حالی که اقلام تعهدی اختیاری به مدیران این فرصت را می دهد تا بتوانند، سود را مدیریت کنند واز اینرو در پژوهشات زیادی از این اقلام به عنوان شاخصی برای مدیریت سود استفاده شده است (بوومن ونویسی ، 2003).
همچنین اقلام تعهدی اختیاری را می توان به 2 طبقه، اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وبلند مدت تفکیک کرد. هم اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وهم بلند مدت دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده برای بازار هستند. به عقیده گویی2001، بطور کلی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، دارای مربوط بودن بیشتری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت است (خدادای وهمکاران، 1389).
در حالی که تاثیر اقلام تعهدی بلند مدت بر بازده بیشتر از اقلام تعهدی کوتاه مدت است (کوتر ، 1996).
صورتهای مالی اساسی و یادداشت‎های همراه آن‎ها به عنوان فرآورده‎ی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران محسوب می شود. صورت سود وزیان و صورت جریان وجه نقد دو جزء از این صورتها هستند که اولی ر مبنای تعهدی ودیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی ومشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برد. یکی از نقش های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان وانتقال بین دوره ای آن ها می باشد که مشکلات زمان بندی وتطابق نهفته در جریان های نقد را کاهش می‎دهد، به گونه ای که اعداد تعدیل شده (سود) عملکرد شرکت را بهتر اندازگیری نماید (دستگیر و پایروند، 1389).
برون و کیلر 2005 به بررسی مدیریت اقلام تعهدی و علل بروز آن پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان می‎دهد که تمایل مدیران به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی به منظور اجتناب از مغایرت منفی با پیش بینی ها و بیشتر برای اجتناب از زیان یا کاهش سود است.

2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود
اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده(سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کنند. به عنوان مثال، ثبت یک حساب دریافتنی شناخت جریان نقدی آتی در سود را سرعت می بخشد و زمان شناسایی آن را با زمان کسب منافع اقتصادی حاصل از فروش دارایی منطبق می کند(نوروش وهمکاران، 1385). علاوه برآن اقلام تعهدی از طریق استهلاک دارایی های ثابت ونامشهود تطابق مخارج سرمایه ای ومنافع آتی آن ها را بهتر رعایت می‎نماید (لافتوس وسین ، 1997). به هر حال، اقلام تعهدی اغلب مبتنی بر مفروضات و برآوردهایی هستند که (در صورت اشتباه بودن) باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شوند. به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک حساب دریافتنی کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد (نوروش وهمکاران، 1385).
در تحقیقات انجام شده تعاریف متعددی از کیفیت سود وجو داردواجماعی بر روی آن ها وجود ندارد. اما به صورت کلی اگر سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، نشان دهنده سود با کیفیت است. دچوودیچو ، 2002 نقش اقلام تعهدی را درجهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت ها دریک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آن ها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کارگرفت.
اسکات و دیگران 2005نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم تر منجر به پایداری کم تر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی براساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرمایه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی درمورد سهام واوراق بهادارشرکت ها اتفاق می افتد.
عبدالغنی 2005 با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده ازسه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پشنهاد کرد که افراد ذی نفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.

این نوشته را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد با موضوعوفاداری مشتری

2-2-7- مدیریت سود

2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود
فرضیه مدیریت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپ ورث1953ارائه و بعداً توسط گوردن 1963 معرفی شد. برای اولین بار توسط مک نیچلسون 1988عبارت “مدیریت سود” جایگزین عبارت “هموارسازی سود ” شد. ازاین جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت؛بر این اساس که می تواند د ر تهیه خلاصه ای ازعملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظرخود را منعکس کند (خدادادی وجان جانی، 1389).

2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود
تعریف های متعددی ازمدیریت سود توسط محققان ارائه شده است که برخی ازآن ها عبارتنداز:
جونزوشارما (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و… ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.
اسکیپرز ، 1989 مدیریت برسود رابه این گونه تعریف کرده است:
دخالت آگاهانه در فرآیندارائه گزارش مالی به خارج از شرکت با قصد دستیابی به سود ویژه(وهدف این نیست که عملیات بی طرفانه این فرآیندتسهیل گردد(ولک، 1389، ص133).
دیجورج وهمکاران (1999) مدیریت سود رابعنوان نوعی دستکاری مصنوعی توسط مدیریت جهت حصول به سطح موردانتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران ویابرآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی )تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزهی اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحدتجاری است.
اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیارشرکت درانتخاب سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. (اسکات، 1389، ص13).
اسکات مدیریت سود را ازدو جنبه قراردادوگزارشگری مالی مورد توجه قرار می دهد. اودرکتاب خود چنین نوشته است:
ازجنبه عقدقراردادمی توان از مدیریت عایداتی به عنوان وسیله کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر اثرات تحقق اوضاع طبیعت پیش بینی نشده، باتوجه به وجود قراردادهای سخت (انعطاف ناپذیر) و ناکامل استفاده نمود. ازجنبه گزارشگری مالی، مدیران ممکن است بتوانند بااستفاده ازمدیریت عایداتی برارزش بازارسهام شرکت اثربگذارند. برای مثال آنها ممکن است بخواهند این باور را در مخاطبین خود ایجاد کنند که سود شرکت طی سالهای متوالی روندی فزاینده وپایدار داشته باشد. برای رسیدن به این هدف، باتوجه به کارآمدی بازار اوراق بهادار، آنها مجبورند از اطلاعات درون سازمانی خوداستفاده کنند. بدین ترتیب مدیریت عایداتی را می توان بعنوان وسیله ای برای دادن اطلاعات درون سازمانی مدیریت به سرمایه گذاران تلقی نمود. این جنبه ها هردو دارای این نتیجه گیری جالب وشایدشگفت آورباشد که استفاده از مدیریت عایداتی به میزان کم می تواند ” خوب ” باشد. هرچند برخی ازمدیران ممکن است ازمدیریت عایداتی سوءاستفاده کنند. ازجنبه عقدقراردادآنها ممکن است فرصت طلبانه عمل کرده واز مدیریت عایداتی به نفع خود وبه زیان طرفهای دیگر قرارداد استفاده کنند. ازجنبه گزارشگری مالی آنها ممکن است بیش از اندازه به حذف دفتری بعضی از اقلام حسابداری اقدام کنند. یابراشکال دیگرسودآوری به غیراز سودخالص، مانند سود شکلی وگزارش شده تاکیدکنند. بعضی از این اقدامات نشان می دهد که کارایی بازاراوراق بهادار به طور کامل مورد بول مدیران نیست. حداقل نتیجه استفاده بیش از اندازه ازمدیریت عایداتی کاهش اعتبار گزارشات مالی است. به هرعلت که میخواهد باشد، واضح است که مدیران توجه زیادی به عملکردنهایی گزارش شده شرکت دارد. باتوجه به آنکه مدیران قدرت انتخاب ازمیان مجموعه ای ازسیاست های حسابداری را دارند، طبیعی است که آن سیاست های حسابداران را انتخاب می کنند که درجه رضایت مندی ان ها ویا/ارزش بازارشرکت را به حداکثر برساند. درک مدیریت عایداتی برای حسابداری مهم می باشد. زیرا موجب درک بهترآنهاازسود خالص هم ازجهت ارائه گزارشات به سرمایه گذران وهم ازجنبه عقد قرارها می باشد. به عقیده اسکات مدیریت عایداتی عبارت است ازگزینش سیاست حسابداری توسط مدیر برای رسیدن به هدف مشخصی گفتنی است که تفسیرگزینش سیاست حسابداری بسیارگسترده می باشد. هر چند که مرز تقسیم مشخصی وجو ندارد اما برای سهولت تحلیل می توان گزینش سیاست‎های حسابداری را به دو دسته تقسیم نمود. یکی گزینش سیاست های حسابداری درمواردی مانند استهلاک به روش خط مستقیم در مقایسه با روش های نزولی و انتخاب سیاست های مرتبط با شناخت درآمد می باشد. دسته دیگر اقلام مرتبط با روش حسابداری تعهدی اختیاری می باشد. مانند در نظر گرفتن ذخایر دفتری پیرامون زیان‎های ناشی ازفروش های اعتباری، هزینه مربوط به ضمانت نامه های کالای فروخته شده، کاهش ارزش کالاوزمان ومبلغ مربوط به اقلام غیرتکراری وفوق العاده مانندحذف دفتری وذخایرمربوط به مخارج سازماندهی مجدد. مدیری که سودگزارش شده دوره جاری رابااستفاده ازمدیریت عایداتی با مبلغ بالایی نشان می دهد، مطمئنا باتوجه به معکوس شدن اقلام تعهدی، سود دوره های آینده را ناگزیربا مبلغ کمتری گزارش خواهد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*