دانلود : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

(V-1) جهت مصارف دیگر خارج می گردد. بنزین استخراج شده به درون راکتور مرکاپتان زدائی (R-2) ارسال  می گردد. قبل از ورود به راکتور، بنزین با مقدار مشخصی هوا و محلول کاتالیست مخلوط می گردد.در این راکتور مرکاپتانهای سنگین به دی سولفید تبدیل می گردد. دما در این راکتور حدود C 50 و فشار bar 8-6 می باشد. از خروجی راکتور فوق بنزین تصفیه شده به همراه محلول کاتالیست خارج و به جداکننده (V-6) وارد می گردد.در این جداکننده بنزین از محلول کاتالیست جدا گشته و بنزین تصفیه شده جهت حذف رطوبت باقیمانده و مواد قلیایی به فیلتر شنی(Sand Filter F-1) ارسال می گردد.]15[

کاتالیست این فرآیند دارای ظرفیت جذب بالاتری از کاتالیست AXENS و طول عمر بیشتری می باشد .]15[

معایب فرآیند DMD:

الف – در مورد برشهای میان تقطیر تنها می تواند مرکاپتان ها را تبدیل به دی سولفید نماید و بنابراین کل میزان گوگرد (Total Sulfur ) برش نفتی ثابت خواهد ماند.

ب – در بین مرکاپتان ها تنها انواع متیل تا پروپیل و اندکی بوتیل قابل استخراج و حذف هستند اما مرکاپتان های سنگین در بخش اکسایش تبدیل به نوع بی ضرر دی سولفید شده و لذا میزان کل سولفور مربوط به مرکاپتان های سنگین ثابت می ماند. [16]

1- 4 -8 ) فرایند DMC :

فرایند DMC به مقصود مرکاپتان زدایی از میعانات گازی و نفت خام می باشد، البته حذف مرکاپتان از میعانات گازی در مقیاس صنعتی در چندین کشور اجراء شده می باشد.

این نوشته را هم بخوانید :   پایانامه در رابطه با : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

خوراک این واحد نفت خام یا میعانات گازی می باشد. مرکاپتانهای قابل حذف شامل متیل مرکاپتان، اتیل مرکاپتان و مقداری از پروپیل مرکاپتان می باشد. محصول به دست آمده عاری از سولفید هیدروژن و مرکاپتانهای سبک می باشد.

و مرکاپتانهای سبک عامل اصلی خوردگی در فرایندهای پایین دستی می باشند ضمن اینکه بوی بد آن نیز آزار دهنده و بدلیل سمیت خطرناک می باشد.

 

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن