دانلود : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این بخش نیز هر بخش را به بخشهای کوچکتر، یک یا چند آیه تقسیم نموده و به گونه‌ای پیوسته به‌هم به تفسیر آنها می‌پردازد.

5- اعتقاد داشتن به وحدت موضوعی در سوره‌ها؛ مبنای وحدت موضوعی سور با وجود تامّلات و دقتهای

الحرکی معروف گردید. [1] بهره گیری از منابع روایی کهن بطوری که طبق مطالعه صورت گرفته در فی ظلال، سید قطب بیش از 600 بار از سنّت پیامبر| بهره گیری نموده‌می باشد.[2] قایل شدن شخصیت برای قرآن وسوره‌های آن.[3]

فی ظلال القرآن از تفسیرهای بزرگ اهل سنت می باشد در شش مجلد و در تفسیر 30 جزء قرآن توسط سیّد قطب اندیشمند، ادیب و مصلح بزرگ اجتماعی معاصر، به‌هدف احیای نهضت اصیل اسلامی‌مانند؛ پر کردن شکاف عمیقی که بین مسلمانان عصر حاضر و قرآن به وجودآمده و… به رشته تحریر درآمده‌می باشد.[4]

برای این تفسیر ارزشمند علاوه بر موارد بالا ویژگی هایی دیگری نیز مطرح شده‌می باشد که بطور فهرست‌وار اشاره می‌نماییم:

پرهیز از عقل محوری در عین ارزش قایل شدن برای عقل، [5] استفادۀ گسترده‌از نقل در تفسیر آیات، [6] پرهیز از ورود به‌اسراییلیات همراه با ژرف اندیشی ودقت زیاد، [7] اجتناب از تعصبات افراطی مذهبی، [8] مطرح کردن زبان تصویری برای قرآن.[9]

در پایان مجدداً تأکید می‌کنیم که تفسیر فی ظلال بیشتر با موضوعاتی از قبیل وحدت موضوعی سور وآیات قرآن، اهداف سوره‌ها، ساختار سوره، مطرح کردن و موثّر دانستن سیاق آیات، شناخته شده‌می باشد که در فصلها ی بعدی به‌انها بیشتر خواهیم پرداخت.

باتوجّه به‌اینکه روش تفسیری هردو تفسیر مورد مطالعه روش تفسیر قرآن به قرآن می باشد، اینک نگاهی گذرا به تعریف و جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در این دوتفسیر ضروری به نظر می‌رسد.

[1]. شحاته، عبداله محمود، در آمدی برتحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن، ترجمه و توضیح، سید محمد باقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374 ش، ص 27.

[2]. ایازی، سید محمدعلی، پیشین، ص 517 به نقل ازعرفان زرزور.

[3]. سید قطب، فی ظلال القرآن، پیشین، ج1ص 33، ج3 ص 1243.

[4].معرفت، محمدهادی، التفسیروالمفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج2ص 469.

[5]. سید قطب، فی ظلال القرآن، پیشین، ج2، صص 808، 807.

.[6] کاظمی، شهاب، بینات، سال هفتم، ش 28، ص 207.

[7]. معرفت، محمد هادی، التفسیروالمفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج 2، ص 451.

[8]. همان.

[9]. سیاوشی، کرم، پیشین، ص 155.

 مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن