دانلود : بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

اظهار دیگر مسائل عمده اول مسائل سیاسى بود، فقه سیاسى اسلام و عقیده سیاسى تشیع نسبت به على و خاندان وى وجود داشته می باشد و بعد از او هم به مسائل اعتقادى نیز کم و بیش پرداخته اند و ائمه از همان اول همان افکارى را که بعداً معتزله رواج دادند بیان مى داشتند. و ریشه هر دو به على (ع) باز مى گردد یعنى ائمه(ع) این افکار را معتزله نگرفتند بلکه هردو (معتزله و شیعه) سندشان در تفکرات عقلیه و اعتقادات به على(ع) و خطبه هایش مى رسد. بنابراین مذهب شیعه بعنوان مذهب فقهى عمدتاً مورد نظر روشن نبوده می باشد. بله در چند مسئله خاص فتاوى از على (ع) نقل مى شده می باشد که وى در همان زمان علناً مى گفته می باشد یکى مساله تمتع حج می باشد و یکى دیگر مسئله تمتع نساء. و على (ع) پافشارى داشت ما در هیچ بابى در فقه به اندازه ارث با اهل سنت اختلاف نداریم. آنها در خیلى از مسائل زنان را از ارث محروم کرده اند و به قوم و خویش هاى مرد نوبت مى دهند که در طبقات نسبت ارث ببرند. مسأله عون و اسوه را طرح کرده اند که به شدت على (ع) و دیگر ائمه(ع) با آنها مخالف بوده اند. غیر از این چند مساله روشن نیست مسائل دیگر به چه صورت بوده می باشد و حتى همانهایى که شیعه بودن و عرض کردم در این راه شهید شدند مى بینیم جزو فقهاى اهل سنت بوده اند و آراء آنها در کتابهاى سنى ها نقل شده می باشد. نمى گردد گفت همه این مسائل دروغ می باشد. نباید گفت مذهب فقهى شیعه شکل نگرفته بود همانطور که شکل مى گیرد. و موسس آن حضرت باقر (ع) می باشد و گسترش دهنده آن هم حضرت صادق (ع) که کار ائمه بعدى در توسع آن به حد امام صادق نمى باشد. همه اینها حدس می باشد و از آن کارهایى می باشد که باید مى کردیم و نکردیم. مثلاً بدانیم چندمسأله فقهى از حضرت صادق طرح شده می باشد و ائمه بعدى چند مسئله فقهى رانقل کرده اند که قبلاً نبوده و قبل از حضرت صادق چند مساله داشته ایم. اینها احتیاج به آمار بردارى دارد. قدر مسلم این می باشد که نزدیک 80درصد روایاتمان با ذکر ” عن ابى عبدالله ” آورده مى گردد که ابى عبد الله کنیه معروف امام صادق (ع) می باشد کما اینکه کنیه امام باقر (ع) هم ابى جعفر می باشد. اما به تتبع فهمیده ایم که راویان سنى به جاى ابى عبد الله ،از جعفربن محمد بهره گیری مى کنند این مى تواند نشانه اى باشد که بفهمیم که راوى شیعه می باشد یا سنى. موقعیت امام صادق به گونه اى می باشد که با ابوحنیفه معاصر بوده اند. اینکه فکر مى کنند ابو حنیفه شاگرد امام صادق می باشد اشتباه می باشد بلکه در طى دو سال در برخوردهایى که در ایام حج داشته اند و یادر مدینه و کوفه ازامام صادق (ع) بهره گیری مى کرده و اینکه ابو حنیفه گفته باشد “مارأیت فقیه افضل من جعفرابن محمد ” این حقیقى می باشد که اهل سنت نقل کرده اند. اما موضع ایشان موضع استاد و شاگردى نبوده می باشد. به فضل امام(ع) عقیده داشته می باشد و از او مطالبى را نیز شنیده می باشد بر خلاف مالک که از شاگردان رسمى امام صادق (ع) بوده می باشد. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که آن اتهامى را که به ابوحنیفه مى زنند باعث گردید که بعداً مسند هایى براى ابوحنیفه تهیه کنند. مسند یعنى روایتى که به ابوحنیفه مى رسد و از آنجا که به ابوحنیفه مى رسد. دراین خصوص 14مسند نوشته شده می باشد که بعداً آنها را در یک کتاب به نام مجمع المسانید ابوحنیفه جمع کرده اند و در این کتاب ابو حنیفه روایاتى را مستقیم یا از حضرت صادق (ع)یا از حضرت باقر (ع) نقل ندارند. غزالى پایبند به مذهب شافعى می باشد دربسیارى از جاهاى کتاب احیاء العلوم مى گوید من دوست داشتم امام شافعى اینگونه فتوا مى داد (زیرا نمى خواست در مقابل او فتوا بدهد، اینگونه بیان مى کرد) ما این را نمى گوییم. نظر ما این می باشد که وقتى ثابت گردید روایت مربوط به ائمه(ع) اهل بیت هستند در مورد آن دیگر حرفى وجود ندارد و ماده و متن این می باشد مثل قانون اساسى مى ماند و نمى گردد آن را رد کرد.

    باید این واقعیت را قبول کرد که زیرا ائمه(ع) مدت حضورشان در میان مردم طولانى بود شیعیان اقدام به تفریع فروع نکردند و یا به مسائل متحدثه نپرداختند و به چیزى که نص بود اقدام مى کردند در حالى که اهل سنت همینکه دیدند نصوحشان کم می باشد قیاس را هم که با اختلاف سلیقه هایى بابش را باز مى دانستند شروع کردند و به تفریع فروع موسس آن هم مکتب ابو حنیفه می باشد که عرض کردم به آنها أرایتییون مى گویند. و شیعیان به شدت از آن اجتناب مى کردند. لذا ما یک فقیه روایتى داشتیم کتابهاى فقه که اصحاب ائمه(ع) نوشتند و حتى شیخ صدوق که من لا یحضره الفقیه را نوشته همه اینها فقه منصوص هستند و

 مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود