تحقیق درباره دسترسی به اطلاعات

Concept of business strategy, goals, successful, achievement and challenge with building paper airplanes in progress. Development attainment, motivation, growth concept.

اظهار می کنند که با توجه به مسائل ذکر شده تنها در صورتی باید این راز افشاء شود که عدم افشای آن موجب ایجاد مشکلات جسمانی برای کودک گردد. از جمله دلایل طرفداران عدم افشای راز به دیگران عبارت است از: ترس از ناتوانی دیگران در فهم مسئله، خصوصی بودن موضوع اختلالات باروری، پیشگیری از ایجاد سردرگمی دیگران در تشخیص مادر حقیقی کودک، ترس از قرار گرفتن والدین گیرنده در جایگاه حاشیه ای و فرعی به دلایل فرهنگی و مذهبی، در فرانسه بی نام بودن نیز از شرایط اهدای گامت است، یعنی نام دهنده و گیرنده باید مجهول باشد. برابر ماده 8-16 قانون مدنی فرانسه «… نه اهدا کننده می تواند هویت دریافت کننده را بشناسد و نه دریافت کننده هویت اهدا کننده را» (ر.ک: ماده 5- 1211 قانون سلامت عمومی فرانسه) در برخی از کشورها مانند سوئد این شرط دیده نمی شود. در فرانسه نیز این مسئله محل بحث زیاد بوده است: خصوصاً در رد آن گفته اند که مخالف ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک است که به طفل حق می دهد پدر و مادر خود را بشناسد. در پاسخ گفته اند: مقصود ماده 7 کنوانسیون پدر و مادر بیولوژیکی نیست بلکه پدر و مادر قانونی است که برای دریافت کنندگان گامت یا جنین هم صدق می کند. همچنین این شرط بر اساس مصلحت طفل، به ویژه از دیدگاه روانشناسی، مورد انتقاد واقع شد. زیرا چه بسا طفل از این وضعیت دچار ناراحتی روانی خواهد شد به طوری که تعدادی از فرزندخواندگان با ناراحتی به جستجوی پدر و مادر واقعی خود می پردازند.
با وجود این نظر غالب حقوقدانان بر مکتوم ماندن اهدای گامت بوده که مورد قبول قانونگذار نیز واقع شده است. دلیل اصلی طرفداران این نظر آن است که افشای هویت اهدا کننده برای وی که اغلب با انگیزه ی خیرخواهی و نیکوکاری اقدام به اهدای گامت می کند و به هیچ وجه خواهان طفل نیست ناراحت کننده و بازدارنده است. به هر حال قانونگذار فرانسه برای این شرط ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. و در عین حال محدودیت هایی برای آن قائل شده است: از یک سو باید اطلاعات مفید درباره ی اهدا کننده به مقامات بهداشتی ذیربط داده شود و از سوی دیگر در صورت ضرورت درمانی، پزشک می تواند به اطلاعات پزشکی راجع به اهدا کننده که مشخص کننده ی هویت او باشد دسترسی پیدا کند
مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران
یکی از دلایل مطرح در این زمینه نگرانی والدین در مورد منشاء ژنتیکی کودک است، چرا که ساختار ژنتیکی ممکن است موجب اختلال شخصیتی یا جسمانی کودک گردد . از طرف دیگر، عدم تشابه ظاهری و جسمی کودک و والدین ممکن است برای خود کودک یا اطرافیان سؤال بر انگیز شود و والدین را مجبور به افشای راز اهدا برای کودک نماید . درضمن تمایل به وجود رابطه ژنتیکی بین دهنده و گیرنده از دلایل دیگر انتخاب دهنده شناخته شده است .
از طرف دیگر، اطلاع از منشاء ژنتیکی کودک در تامین سلامت جسمی وی مؤثر است، چرا که در صورت نیاز کودک به هر گونه مداخله پزشکی اساسی و اورژانسی (از جمله پیوند) شناخت منشاء ژنتیکی وی و یافتن فرد دارای تشابه ژنتیکی، ضروری می باشد . یکی از دلایل دیگر والدین جهت انتخاب این روش، اعتماد آنها به توانایی باروری و نیز سلامت جسمانی اهدا کننده با توجه به تجربه های موفق قبلی باروری وی است که می تواند تا حد زیادی موفقیت عملی روند درمانی را تضمین نماید. وجود محدودیت زمانی برای برخی از زوجهای نابارور نیز گاهی به عنوان دلیل انتخاب اهدا کننده شناخته شده مطرح می شود چرا که برای نمونه زوجین مسن تر ترجیح می دهند که با انتخاب شخص اهدا کننده زمان لازم جهت انجام فرآیند درمان را به حداقل برسانند. از طرف دیگر، برخی از والدین تمایل دارند که منشاء ژنتیکی کودک خود را به وی اعلام کنند. از این رو، داشتن اطلاعا ت بیشتر در مورد دهنده برای این افراد لازم به نظر می رسد. توجه به این مطلب که دهندگان حتی در صورت شناخته شده بودن، بر مبنای قانون اغلب کشورها، هیچ گونه حقی در مورد فرزند حاصل ندارند، نگرانی والدین را از جهت دخالت آنها در پرورش کودک خود بر طرف می نماید . از جمله مهم ترین دلایلی که زوجهای موافق با این نظریه بیان می کنند، عدم دلیلی قانع کننده برای کتمان حقیقت و تمایل آنها به ایجاد روابط صادقانه و شفاف بین اعضای خانواده است . از سوی دیگر، به عقیده آنها بیان این حقیقت که آنها به رغم وجود موانع و مشکلات فراوان، خواهان متولد شدن کودک بوده اند و در این راه سختیها و مشکلات زیادی را بر خود هموار کرده اند می تواند میزان علاقه مندی آنها به کودک خود را بیشتر نشان دهد و نقش مؤثری در تحکیم روابط عاطفی بین اعضای خانواده داشته باشد.

از دیگر دلایل طرفداران این نظریه این است که مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه امری خطرناک و غیر ممکن به نظر می رسد، چرا که شرایط متفاوتی ممکن است به وجود بیاید که موجب افشای راز گردد؛ از جمله :
1) جدایی والدین
2) فوت یکی از والدین
3) نیاز فرزند به شناخت منشاء ژنتیکی در صورت بروز بیماریهای خاص
4) موجود تفاوتهای ظاهری بارز بین والدین و کودک که می تواند برای کودک و سایرین سؤال برانگیز باشد در چنین مواردی، معمولاً فرزندان پس از اطلاع از اهدایی بودن گامت خود دچار مشکلات روحی روانی شدیدی می شوند تا حدی که اعتماد به نفس خود را از دست داده احساس بی هویتی می نمایند . در چنین وضعیتی، اغلب آنها اظهار می کنند که ترجیح می دادند این حقیقت زودتر برای آنها فاش می شد و در رابطه با وضعیت ظاهری، شخصیتی، علمی و علایق شخص فرد دهنده آگاهی پیدا می کردند.
از دلایل قابل ذکر دیگر، حق طبیعی هر انسان به داشتن آگاهی از منشاء وجودی خود می باشد . بنابراین نظریه، والدین کودک نباید با کتمان نحوه باروری و منشاء ژنتیکی کودک این حق مسلم را از او سلب کنند همچنان که طبق نظر یکی از محققین : «حقیقت گویی همواره بهتر از فریبکاری است هیچ کس حق ندارد بخشی از وجود فرد دیگری را کتمان نماید، مگر اینکه این بخش اهمیت چندانی نداشته باشد به عبارت دیگر این اطلاعات بخشی از تاریخچه زندگی کودک و متعلق به وی می باشد و بنابراین مخفی کردن آن از کودک کاری غیر شرافتمندانه است البته در این زمینه قوانین متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال در کشور انگلستان همه افراد حق دارند از هویت والدین بیولوژیکی خود اطلاع داشته باشند مگر کودکان حاصل از اهدای گامت. از دیگر مواردی که ممکن است موجب افشای راز شود وجود یک بیماری وراثتی خاص در والد غیر ژنتیکی کودک است . در این شرایط جهت اطمینان دادن به کودک از عدم وجود احتمال بروز بیماری در وی، بیان منشاء ژنتیکی کودک مفید به نظر می رسد. »
از دیگر دلایل طرفداران این نظریه این است که در صورت آگاه بودن دیگران از نحوه بارداری و تکوین کودک (با توجه به اینکه اغلب، اطرافیان والدین از ناباروری آنها اطلاع داشته اند) همواره این نگرانی برای والدین وجود دارد که این مطلب از سوی دیگران به کودک گفته شود و بیان این حقیقت از زبان دیگران، موجب احساس بی اعتمادی کودک نسبت به والدین شود. در ضمن همیشه این سوال برای والدین وجود دارد که آیا کودک پس از آگاهی یافتن از این راز، باز هم آنها را والدین خود خواهد دانست یا نه ؟ در واقع، آنها همیشه در فضایی از احساس فریبکاری نسبت به کودک خود و اطرافیانشان قرار خواهند داشت و هیجانات روحی متعددی را تجربه خواهند کرد پس بهتر این است که کودکان این حقیقت را از زبان والدین خود در یک محیط آرام و طبیعی بشنوند و البته راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه شده است . یکی از این راهکارها استفاده از کتاب داستانی که چگونگی توضیح دادن این مسئله به کودک را بیان کرده است .
نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از کشورهایی که روش اهدای شناخته شده را پذیرفته اند، هیچ روش مشخصی را برای اطلاع دادن قطعی به کودک در نظر نگرفته اند و تصمیم در مورد این مسئله تنها بر عهده والدین است . این گروه دلایل مختلفی را برای تأیید نظریه خود مطرح می کنند. یکی از مهم ترین دلایل آن ها این است که فرآیند درمانی صورت گرفته فرآیندی کاملاً طبیعی و منطقی است و در حقیقت دلیلی برای شرمنده بودن و کتمان آن وجود ندارد. آن ها معتقدند که لزومی ندارد والدین با مخفی کردن این حقیقت از دیگران، خود را دچار استرس و نگرانی بی مورد نمایند. دلیل دیگر طرفداران این نظریه این است که با آگاه شدن دیگران از فرآیند درمانی انجام شده نه تنها ضرری متوجه والدین کودک نخواهد شد بلکه آن ها می توانند از حمایت های معنوی سایرین در شرایط خاص نیز بهره مند شوند. یکی از زنانی که از روش اهدای گامت برای بارور شدن استفاده کرده است در این مورد می گوید: در انجام این فرآیند بسیار مشکل است و من بدون حمایت های روحی و معنوی از سوی افراد خانواده و دوستان نمی توانستم آن را تحمل نمایم.
مطلب دیگری که به عنوان دلیل لزوم افشای حقیقت برای دیگران مورد توجه قرار می گیرد این است که بیان فرآیند درمانی انجام شده و تأثیر مثبتی که بر زندگی خانوادگی گیرندگان گذاشته است می تواند راه را برای استفاده دیگران از این روش هموارتر سازد. در حقیقت با بیان این مسئله، روند اهدا در نظر خود فرد و دیگران به صورت امری کاملاً طبیعی جلوه می کند و به سایرین کمک می کند که در صورت قرار گرفتن در موقعیت مشابه به شکل منطقی تری با راه حل های پیش رو مواجه شوند.
در پایان این فصل به عنوان نتیجه می توان گفت: با توجه به بند «ت» از ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تبصره آن، این نکته به اثبات می رسد که اطلاعات در مورد جنین ثبت و نگهداری می شود وبا عنایت به ماده 10 همین آیین نامه، ارائه مدارک و اطلاعات مربوط فقط به مراجع قضایی مجاز است. باید دانست که ما در مورد ارائه مدارک واطلاعاتی که به دنبال آن منجر به افشای این راز خواهد شد بحث کردیم که اولاً باید زوجین گیرنده جنین اطلاعات کامل را در مورد جنین اهدایی داشته باشد یا نه و به دنبال آن آیا کودک حاصل از این فرآیند باید از وضعیت خود آگاه باشد یا خیر و نیز آیا دیگران باید اطلاع از موضوع مورد بحث داشته باشند یا نه و روش هایی
نیز در هر مورد با دلایلی بیان گردید. هر چند بعضی از نویسندگان بر این عقیده اند که هر انسانی می تواند هر روشی از افشاء یا عدم افشاء نسبت به افراد را برگزیند. به عبارتی، این که چه کسی باید روش مناسب را انتخاب کند مهم تر از این است که چه روشی باید انتخاب شود .
اما با توجه به جامعه اسلامی ایران که پای بند به ارزش های اسلامی و قوانین فقهی می باشد این ایده درست نمی باشد. چرا که این نظریه و نیز حتی آن چه که در قانون مربوط آمده ناقص به نظر می رسد و در عمل ما دچار مشکلات فراوانی هستیم. زیرا ممکن است زوجینی، جنین را اهدا کنند و برفرض پسر شود، حال اگر اطلاعات مربوط ثبت نشود و اهدا کنندگان و گیرندگان جنین و حتی بعدها خود کودک از این اطلاعات آگاهی نداشته باشند چه بسا اهدا کنندگان دارای فرزندی برای مثال، دختر باشند که در واقع خواهر ژنتیکی کودک (جنین) اهدا شده می باشد، در این حالت اگر اطلاعاتی موجود نباشد و این دو که در واقع خواهر و برادر ژنتیکی می باشند با هم ازدواج کنند پس تکلیف حرمت نکاح چیست؟
ماده 1045 قانون مدنی به صراحت عنوان می کند «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جد هر قدر که بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود.
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات»
که این ماده برگرفته از آیه 23 از سوره نسا است که چنین آمده «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و نبات الاخت – حرام گردید بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و خواهر». حال با این اهمیت، قانونگذار ارائه مدارک را آن هم در صورت بروز مشکل تنها به مراجع قضایی مجاز می داند و در این میان علاوه بر مشکلات حرمت نکاح مشکلاتی چون سهم الارث و نسب و …. اجتناب ناپذیر است . یا هنگامی که طفل در دوران کودکی یا حتی پس از آن با مشکلات ژنتیکی مواجه شد و آن جا که پزشکان سوابق ژنتیکی، به ویژه اطلاعاتی را در مورد پدر و مادر ژنتیکی را خواستند و واقعاً نیاز مبرم به آن بود چه باید کرد؟
در این هنگام است که شاید علاوه بر کودک خیلی از افراد دیگر متوجه موضوع گردند که از لحاظ روانشناسی وضع خیلی بدتر از هنگامی می شود که اگر خود کودک شرایطش را از ابتدا می دانست.
به نظر می رسد که در خود قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور باید گنجانیده شودکه یک سری از این اطلاعات و مدارک باید در اختیار اهدا کنندگان و یک سری در اختیار گیرندگان جنین و نیز در اختیار کودک به طوری که ابتدا وی را آگاه کرد و در هر مرحله این موضوع را به تدریج به وی تفهیم کرد. و در نهایت، بهتر است که اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان جنین نیز در صورت بروز مشکلات و بیماری، از سوی مقامات ذی ربط در اختیار پزشکان معالج قرار بگیرد.
شاید ارائه مدارک مربوط تبعات منفی از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی به دنبال داشته باشد ولی نتایج مثبت زیادی از همان لحاظی که عنوان شده ونیز از منظر حقوقی به همراه دارد . از طرفی، رسیدن به حقیقت و عدالت بالاترین چیز است که هر قانونی باید به سمت و سوی آن حرکت کند.

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران
در حقوق ایران،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در خصوص حق کودک حاصل از اهدای جنین جهت دسترسی به سوابق ژنتیکی خود و اطلاعات اهدا کنندگان ساکت است و جا دارد که مقنن ایران نیز همانند قانونگذاران بسیاری از کشورهای دیگر به صراحت ،تکلیف این موضوع را مشخص نماید،در آیین نامه اجرایی قانون ایران نیز همچنانکه در مبحث قابل ملاحظه گردید مطابق مواد 6و 10 آیین نامه ،اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی ،جزو اطلاعات به کلی سری اعلام شده و ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد .
صرفنظر از اینکه مقررات مذکور در آیین نامه دارای ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی موثر نمی باشد ،در خصوص حق کودک جهت دسترسی به اطلاعات ژنتیکی خود به صراحت حکمی در آن مقرر نشده است. با وجود این به نظر می رسد که خود کودک نیز از شمول ممنوعیت مقرر در مواد 6 و 10 آیین نامه مستثنی نیست و در صورتی که والدین دریافت کننده جنین،سوابق ژنتیکی و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان را به فرزند حاصل اعلام نکنند،خود فرزند حاصل در هر سنی و در هر وضعیتی که باشد ،حق دسترسی به اطلاعات اهدا کنندگان و سایر سوابق ژنتیکی خود را با مراجعه به مرکز درمانی مربوط نخواهد داشت مگر اینکه با اقامه دعوی و از طریق دادگاه بتواند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد .
علاوه بر مقررات مبهم آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین،برخی مقررات دیگر نیز در حقوق ایران مانع از افشای اطلاعات اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین و حتی ارائه آن به فرزند حاصل می باشد. مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». ماده چها رآیین نامه انتظامی پزشکی نیز مقرر داشته که «اسرار بیمار و نوع بیماری او باید محفوظ بماند مگر در موارد مصرح در قانون». موارد استثنایی هم که در قوانین و مقررات متفرقه ،افشاء و یا به عبارت دقیق تر گزارش آنها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*