تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر منطقه ۱۱ شهر تهران

الف
 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

واحد دامغان

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

عنوان:

 

 

تاثیر ۶ هفته تمرینات دایرهای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانشآموزان کشتیگیر منطقه ۱۱ شهر تهران

 

 

استاد راهنما:

 

 

دکتر نعمت الله نعمتی

 

 

استاد مشاور:

 

 

دکتر علی یونسیان

 

 

نگارنده:

 

 

اسد کامجوی گرمرودی

 

 

شهریور ۱۳۹۳

 

 

یرفع الله الذی آمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات
قرآن کریم
کارشناسی ارشد آقای/ خانم اسد کامجوی گرمرودی با عنوان تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره‌ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان کشتی‌گیر منطقه ۱۱ شهر تهران در جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه عالی نمره ۶۰/۱۷ مورد تایید قرار گرفت.
۱- استاد (استادان) راهنما: نام و نام خانوادگی دکتر نعمت‌الله نعمتی امضاء
۲- استاد (استادان) مشاور: نام و نام خانوادگی دکتر علی یونسیان امضاء
۳- داور داخل گروه: نام و نام خانوادگی امضاء
۴- داور خارج از گروه: نام و نام خانوادگی امضاء
سپاسگزاری
خداوند متعال را سپاسگزارم که به حقیر در به پایان رساندن این پایان نامه، با تمام مشکلات موجود کمک نمود.
این تحقیق حاصل کسب آموختهها از اساتید گرانقدرم در طول دوران تحصیل است، لذا از آنها تشکر و قدردانی میکنم.
بر خود لازم میدانم از جناب آقای دکتر نعمت الله نعمتی که برای به اتمام رساندن پایان نامه حاضر از راهنماییهای ارزنده ایشان استفاده شایانی شد
و همواره با مهربانی و فروتنی پاسخگوی سوالاتم بوده و کاستیها را با سعه صدر برطرف مینمودند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
از توجه و عنایت استاد بزرگوار همچون جناب آقای دکتر علی یونسیان که در انجام این پژوهش با بنده همکاری نمودند سپاسگذاری نمایم.
و کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد دامغان کمال تشکر را دارم.
همچنین از کلیه آزمودنیها، اولیا آنها و مربیان ورزشکارانی که قبول زحمت کرده و در تمام مراحل اجرای آزمون شرکت کردند ت
شکر و قدردانی میکنم. و با ادب و تواضع، سپاس و ارادت قلبی خود را به پیشگاه یکایک آنها تقدیم میدارم.

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

 

 

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی: ۷
۱-۴-۲- اهداف ویژه ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- محدودیت‌های تحقیق ۸
۱-۷- پیش فرض‌های تحقیق ۸
۱-۸- تعاریف کاربردی واژه‌ها و اصطلاحات ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۰
بخش اول: مبانی نظری تحقیق: ۱۰
۲-۲- تمرینات پلایومتریک ۱۰
۲-۳- تعریف تمرینات پلایومتریک ۱۱
۲-۴- ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک ۱۱
۲-۵- چرخه کشش – انقباض در تمرینات پلایومتریک ۱۲
۲-۶- گیرنده‌های حسی و عمقی ۱۳
۲-۶-۱- دوکهای عضلانی ۱۳
۲-۶-۲- اندامهای وتری گلژی ۱۴
۲-۷- تأثیرات مربوط به تمرینات پلایومتریک ۱۴
۲-۸- طبقه‌بندی تمرینات پلایومتریک ۱۴
۲-۹- اصول بکارگیری تمرینات پلایومتریک ۱۶
۲-۱۰- آسیب‌های ناشی از تمرینات پلایومتریک ۱۷
۲-۱۱- توان بیهوازی ۱۷
۲-۱۱-۱- عوامل مؤثر بر توان بی‌هوازی ۱۸
۲-۱۲- چابکی ۱۹
۲-۱۲-۱- عوامل مؤثر بر چابکی ۲۰
۲-۱۲-۲- عوامل مؤثر در گسترش دامنه چابکی ۲۰
۲-۱۳- استقامت عضلانی ۲۰
۲-۱۳-۱- عوامل تأثیر گذار در استقامت عضلانی ۲۱
۲-۱۴- انعطاف پذیری ۲۲
۲-۱۴-۱- عوامل تأثیرگذار بر انعطاف پذیری ۲۳

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*