بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

رطوبت باقمیمانده و مواد قلیایی به فیلتر شنی ((sand filter 1-F ارسال می گردد.لازم به ذکر می باشد که به جای محلول کاتالیستی فوق می توان از کاتالیست بستر ثابت UVKO-2 نیزاستفاده نمود.

فرآیند DMD دارای انواع مختلف با کاربردهای مختلف به توضیح زیر می باشد:[12]

فرآیند DMD-1

این فرآیند جهت حذف سولفید هیدروژن و مرکاپتانهای سبک از مایعات گازی و برشهای هیدروکربنی سبک طراحی شده می باشد. فلودیاگرام این فرآیند در شکل (1- 9) آورده شده می باشد.

شکل(1- 9) : دیاگرام کلی فرآیند DMD – Odorant

مایعات گازی تثبیت شده در دمای C 40-30 و فشار atm6  به درون ستون استخراج کننده (K-1) وارد می شوند. در این ستون از محلول کاستیک 20-15درصد وزنی با دمای C 40-30 بهره گیری می گردد. در این ستون مرکاپتانهای C1-C4 تبدیل به مرکاپتاید شده و استخراج می گردند. برش نفتی از بالای ستون (K-1) خارج و به ظرف

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن