بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

کلی فرایند شستشو با محلول کاستیک را نمایش می دهد .در طرح های پیشرفته محلول کاستیک به جای اینکه دور ریخته گردد احیا می گردد که این اقدام توسط حرارت انجام می گردد ،در این حالت بر اثر حرارت عکس واکنش (15) انجام می گردد.دمای مناسب جهت احیا سود 105 تا 110 درجه سانتیگراد  بوده ،در حالی که اقدام جذب مرکاپتان در سود در دمای 30 تا 40 درجه سانتیگراد انجام می گردد.]11[

شکل (1- 5 ):شماتیک کلی فرایند شستشو با محلول کاستیک

1– 4 -6) فرایند مراکس

مرکاپتانهای سبک دارای خاصیت اسیدی  هستند و وجودشان در نفت (مواد آلی) غیر قابل تحمل می باشد، زیرا بسیار بد بو بوده ،وجودشان در محصولات نفتی باعث خوردگی تجهیزات و پایین آمدن  عدد اکتان در بنزین موتور می گردد.فرایند مراکس به مقصود جدا کردن مرکاپتانها و یا تبدیل آنها به دی سولفید ،در مواد نفتی با نقطه جوش نهایی 343-315 بکار می رود.

 

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن