بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – دانلود پایانامه

Businessman choosing destination.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل(1-13)  فرآیند DMC-1M

مطابق PFD آورده شده در شکل (1-13) نفت خام آغاز وارد میکسر استاتیکی M-1 می گردد. محلول سود به همراه کاتالیست هموژن IVKAZ از مخزن T-2 توسط پمپ P-2 آغاز با هوا مخلوط شده و سپس وارد میکسر M-1 می گردد.

در اینجا نفت خام با محلول کاستیک حاوی کاتالیست و هوا مخلوط می گردد و سپس وارد ستون استخراج و احیاء R-1 می گردد.

در این ستون، سولفید هیدروژن و مرکاپتانها از نفت خام جدا می شوند و احیاء کاستیک نیز همزمان صورت گرفته و مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می گردند. ]18[

شکل(1- 14)  فرآیند DMC-2

مطابق PFD آورده شده در شکل (1-14) خوراک آغاز وارد میکسر استاتیکی M-1 می گردد. محلول سود بهمراه کاتالیست هموژن از مخزن V-3 توسط پمپ P-2 بهمراه نفت خام وارد میکسر M-1 می گردد. در اینجا خوراک با محلول کاستیک حاوی کاتالیست مخلوط می گردد و سپس وارد جداکننده V-1 می گردد. محصول شیرین بهمراه دی سولفاید از بالای سپراتور جدا شده و در مخزن ذخیره می گردد. واکنش های این مرحله بصورت زیر می باشد:

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن