بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

ترتولیانوس

ترتولیانوس در جایی هادس را همان جایگاه میانی (برزخ) می­داند که همۀ ارواح تا روز رستاخیز در آنجا خواهند ماند و ثواب و عقاب خود را تجربه خواهند نمود[1]. در جایی دیگر با استناد به لوقا،20: 27-34 زندگی در جهان بعدی را از نوع روحانی می­داند؛ یعنی پس از رستاخیز، بشر­ها نه زندگی جسمانی که زندگی روحانی خواهند داشت؛ زیرا که در آیات مذکور، عیسی ازدواج در جهان بعدی را انکار می­کند[2]. به نظر ترتولیانوس، خود رستاخیز به شکل جسمانی خواهد بود، همۀ بشر­ها با جسم خودشان برخواهند خاست. هر چند در هر صورت جسم ما بشر­ها از بین خواهند رفت اما خداوند آن را دوباره زنده خواهد نمود. او برخاستن مسیح از مرگ را دال بر رستاخیز جسمانی می­داند؛ زیرا که مسیح با بدن جسمانی از مرگ برخاست[3]. مرقیون فقط رستاخیز روح را قبول داشت و منکر رستاخیز جسمانی بود اما ترتولیانوس با استناد به آیاتی از کتاب مقدس مانند اول قرنتیان،  15: 35-41 بر رستاخیز جسمانی تأکید می­کند[4].

روح خود بر حسب اعمال­شان داوری خواهند گردید و صواب و عقاب خود را خواهند پیدا نمود[5].

در پایان بایستی گفت که ترتولیانوس مانند سایر نویسندگان مسیحی با بهره گیری از علت های نقلی و عقلی به اثبات رستاخیز می­پردازد. به نظر او همگان با جسم خود زنده خواهند گردید و آیات متعدد کتاب مقدس(علت های نقلی) و حوادث طبیعی(علت های عقلی) را به وضوح دال بر این نکته می­داند. در آن روز تمام بشر­ها با جسم و روح خود داوری خواهند گردید و ثواب و عقاب خود را دریافت خواهند نمود[1]. A Treatise On The Soul, Chap. LVIII(58).

این نوشته را هم بخوانید :
پایانامه ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

[2]. The Five Books Against Marcion,Chap. XXXVIII(38).

[3]. Ibid, chap. Ix(9).

[4]. Ibid, Chap. X(10).

[5]. Ibid, Chap. XIV(14).

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی