بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد ( و الخامسه ان لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین. ) به این ترتیب شوهر براى اثبات مدعاى خود از یکسو، و دفع حد قذف از سوى دیگر، چهار بار این جمله را تکرار مى کند : (( اشهد بالله انى لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا )) ((من به خدا شهادت مى دهم که در این نسبت زنا که به این زن دادم راست مى گویم. (نور/6) و در مرتبه پنجم مى گوید : ((  لعنت الله على ان کنت من الکاذبین )) (( لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم .)) در اینجا زن بر سر دو راهى قرار دارد اگر سخنان مرد را تصدیق کند و یا حاضر به نفى این اتهام از خود به ترتیبى که در آیات بعد مى آید نشود، مجازات و حد زنا در مورد او ثابت مى گردد. اما  او نیز مى تواند مجازات زنا  را از خود به این ترتیب دفع کند که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در این نسبتى که به او مى دهد از دروغگویان می باشد ((و یدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین . ))

و در مرتبه پنجم بگوید که (( غضب خدا بر او باد اگر آن مرد در این نسبت راستگو می باشد (( و الخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین . )) و به این ترتیب زن در برابر پنج بار گواهى مرد، دائر به آلودگى او، پنج بار گواهى بر نفى این اتهام مى دهد چهار بار با این عبارت : (( اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیما رمانى به من الزنا )) ((خدا را به شهادت میطلبم که او در این نسبتى که به من داده می باشد دروغ مى گوید. )) و در پنجمین بار مى گوید:: (( ان غضب الله على ان کان من ا لصادقین )) (( غضب خدا بر من باد اگر او راست مى گوید. ))    انجام این برنامه که در فقه اسلامى به مناسبت کلمه  (( لعن )) در عبارات فوق (( لعان ))نامیده شده ، چهار حکم قطعى براى این دو همسر در پى خواهد داشت :

نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فورا  از هم جدا مى شوند.

زن و شوهر جانشین یک شاهد کرده ، و بخشى از احکام آن را براى این قائل شده می باشد .( طباطبایی، محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ج 15).

برنامه مخصوص(( لعان ))  براى دفع حد قذف از مردى که زن خود را متهم به زنا ساخته لازم می باشد چهار مرتبه خدا را گواه گیرد که راست مى گوید که در حقیقت هر یک از این چهار شهادت در این مورد خاص ‍ جانشین شاهدى شده می باشد ، و در مرتبه پنجم براى تاءکید بیشتر، لعنت خدا را به جان مى خرد اگر دروغگو باشد. با در نظر داشتن اینکه اجراى این مقررات ، معمولا در یک محیط اسلامى و توام با تعهدات مذهبى می باشد و هنگامى که کسى ببیند باید در مقابل حاکم اسلامى این چنین قاطعانه خدا را به گواهى بطلبد و لعن بر خود بفرستد، غالبا از اقدام به چنین خلافى خوددارى مى کند، و همین سدى بر سر راه او و اتهامات دروغین مى گردد، این در مورد مرد.

     اما اینکه زن براى دفاع از خود باید چهار بار خدا را به گواهى طلبد که این نسبت دروغ می باشد به خاطر این مى باشد که تعادل میان شهادت مرد و زن مستقر گردد، و زیرا زن در معرض اتهام قرار گرفته در پنجمین مرحله با عبارتى شدیدتر از

 مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود