بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

قرار داده اند که این امر موجب سوء برداشت و سوء بهره گیری بسیاری از افراد از این حکم شده می باشد.

 

 

2-3.حد مساحقه

    2-3-1.تعریف سحق و مساحقه

چیز‌هایی که حد آور یا تعزیر آور می باشد اظهار کردیم، در درجه اول زنا و لواط بود و یک متمم‌های هم داشت که تحت لحاف واحد باشند، اینک می‌خواهیم مسئله سوم را (که حد السق    القول الأول: و هو مائه جلده، حرّه کانت أو أمه، مسلمه کانت أو کافره، محصنه کانت أو غیر محصنه، الفاعله أو المفعوله، و هذا هو خیره المفید فی المقنعه. المقنعه:787 .و المرتضی. الإنتصار:253. و أبی الصلاح.الکافی فی الفقه: 409. و ابن إدریس. السرائر: 3/433. و المحقق. الشرائع: 4/160. و یحیی بن سعید. الجامع للشرائع: 555. قدما فتوایش همین می باشد که اظهار گردید.

قول دوم

القول الثانی: و هو الرجم مع الاحصان و تحدّ مع عدمه، وهو قول الشیخ فی النهایه. النهایه: 706. و ابن البراج. المهذب: 2/531. وابن حمزه. الوسیله: 404.

یعنی حکمش حکم زناست، به این معنای که اگر طرفین محصنه‌ هستند، رجم می‌شوند و اگر مجرد و غیر محصنه هستند، حدش یکصد تازیانه می باشد، شیخ و ابن برّاج و ابن حمزه نیز همین را گفته‌اند. منتها متاخرین را دراین نیاوریدیم زیرا قول آنها به یکی از این دو قول بر می‌گردد(المحقق الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام).

 

2-4.حد قذف

    2-4-1.قذف در لغت

 مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود