بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

نمود). در این میان اطلاعات حسابداری مالی از اهمیت چشمگیری برخوردارند. این اطلاعات با نظم بخشیدن به موارد افشاء شده توسط مدیران، محیط اطلاعاتی شرکت را بهبود بخشیده و ورودیهای مربوط به فعالیتهای شرکت را در قالب گزارشاتی قابل فهم به افراد برون سازمانی ارائه میدهد. این اطلاعات افشاء شده از کیفیت مشخصی برخوردارند که کیفیت مذکور میتواند مستقیماً هم بر جریانات نقدی شرکت و هم نرخ هزینه سرمایه ای که در تنزیل این جریانات نقدی مورد بهره گیری قرار میگیرد، تأثیر بگذارد(حساس یگانه و نادی قمی، 1385). به عبارت کلیتر، اطلاعات حسابداری مالی میتوانند بر عملکرد اقتصادی شرکتها تأثیر گذاشته و آنرا بهبود بخشد (به شرط با کیفیت بودن اطلاعات) که این تأثیر میتواند از طرق مختلفی صورت گیرد. در این بخش از مقاله به سه طریقی که اطلاعات حسابداری میتوانند عملکرد اقتصادی شرکتها را بهبود ببخشند اشاره مختصری شده می باشد. نمودار (2-5) این سه طریق را به طور اختصار توصیف میکند.

طریقه اول این تأثیر به این شکل می باشد که اطلاعات حسابداری مالی شرکتها و رقبای آنها، مدیران و سرمایه گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری یاری میرساند. عدم وجود اطلاعات قابل اتکاء و در دسترس در یک اقتصاد، مانع از جریان سرمایه های مالی و انسانی به سوی بخشهای پربازده شده و جهت حرکت آنها را به سوی بخشهای ضعیف منحرف می سازد. حتی اگر از تضاد نمایندگی [1]بین مدیران و سرمایه گذاران چشم پوشی گردد، باز هم داده های حسابداری مالی با کیفیت بالا از طریق کمک به مدیران و سرمایه گذاران در شناخت فرصتهای ارزشمند سرمایه گذاری (حتی با ریسک کمتر)، کارایی را در شرکت افزایش خواهند داد و البته این مسئله خود منجر به تخصیص صحیح تر سرمایه به با ارزشترین نوع مصرف موجود خواهد گردید.(پیکان، A1 در نمودار 2-5). همچنین با شناسایی این فرصتها و نیز برآورد با ریسک کمتر، از طریق کاهش هزینه سرمایه.(پیکان، B1 در نمودار 2-5). عملکرد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

[1]– agency conflict

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی