بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GISپایانامه با عنوان :

Colorful shafts of wooden arrows with real bird feathers for shooting with a bow.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

 

1 – تعیین تغییرات کاربری اراضی با بهره گیری از تکنیک سنجش از راه دور

2 – تعیین طبقات کاربری اراضی

3 – مطالعه وضعیت تغییر کاربری اراضی با شرایط فیزیوگرافیک

4 – پی بردن به میزان کاهش اراضی کشاورزی با مطالعه تصاویر ماهواره ای و تکنیک GIS

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر گردد (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‏های مهندسین مشاور – وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه – اداره کلّ منابع طبیعی استان مربوطه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی موسسه تحقیقات خاک و آب – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز داری – سازمان حفاظت محیط زیست

 

ط-  سؤالات پژوهش:

1 – آیا بین کلاسه های کاربری تفکیک پذیری مناسبی هست؟

2 – بیشترین تغییرات مربوط به کدام کاربری می باشد؟

تصحیح هندسی: تصحیح هندسی با روش غیر پارامتری چند جمله ای با بهره گیری از نقاط کنترل زمینی با پراکنش مناسب از سطح منطقه مورد مطالعه جمع آوری می گردد و در محیط نرم افزار PCI Gomatica انجام می گردد.

تصحیح اتمسفری: در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار ENVI 4.5 از روش تفریق ارزش عددی پیکسل تیره تصحیحات اتمسفری انجام می گردد.

 مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS