بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GISپایانامه در رابطه با :

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

منابع مورد نیاز:

1 – اکبری،م.1382. ارزیابی و طبقه بندی بیابان زایی با تکنیک RS و GIS در منطقه خشک شمال اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 – خلیقی سیگارودی، ش. 1383. مطالعه میزان تاثیر تغییر کاربری اراضی بر مشخصات هیدرواوژیک آبهای سطحی ( مطالعه موردی در حوزه باراندوز چای استان آذربایجان غربی). رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

3 – علوی پناه،س.ک. و همکاران. 1383. مطالعه بیابان زایی و تغییرات اراضی پلایای دامغان با بهره گیری از داده های ماهواره ای چندزمانه و چندطیفی. مجله بیابان (9): 154-143

4 – غیاثوند، غ. 1377. تهیه نقشه کاربری اراضی با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای چندزمانه ( مطالعه موردی جنوب تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

5 –  نصیری،ع.و. 1377. روش های طبقه بندی طیفی و فضایی در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی. وزارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و بودجه اداره کل آمار و اطلاعات، شماره 26/77، تهران.

 مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته را هم بخوانید :   پایانامه ارشد : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS