بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GISپایانامه در مورد :

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

تکه ای از متن پایان نامه :

 

انتخاب مناسب ترین ترکیب باندی: برای انتخاب مناسب ترین باندها برای طبقه بندی برای سنجنده TM باندهای Brithness, greenness تسلدکپ، 1،2،3،4،5،7 و برای سنجنده LISS III باندهای تجزیه مولفه اصلی (PCA)، 1،2،3،4 به عنوان بهترین باندها برای طبقه بندی با بهره گیری از شاخص OIF انتخاب می شوند.

 

 

 

نقشه تغییرات کاربری

نقشه تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه با بهره گیری از نتایج تقابل ( CROSSTAB) تهیه می شوند. جدول نتایج آمار مطالعه تغییرات کاربری ها و نوع تغیرات و مساحت تغییرات تهیه می گردند. بیشترین تغییر کاربری اراضی مشخص می شوند.

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

تغییر کاربری اراضی

ج –  توضیح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

منطقه مورد مطالعه شهرستان مهاباد می باشد. این ناحیه دارای اراضی کشاورزی مستعد می باشد. مطالعه میزان تغییر کاربری اراضی این ناحیه به گسترش کشاورزی و برنامه ریزی های دقیق تر کمک می نماید. مرحله اول تهیه تصاویر ماهواره ای می

 

امضاء استاد راهنما:         دکتر ابراهیم                   امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

 

  • زمان بندی انجام تحقیق:

 

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..ج- تاریخ اتمام:…………………..

 

تذکر: لازم می باشد کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.

 مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالعه تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با بهره گیری از تکنیک RS و GIS