بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود – دانلود

Concept image of growth,success and building a business.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

Q2bo: نهشته های ساحلی کهن در عهد حاضر بوده در شمال و شمال غرب و غرب محدوده‎ی مورد مطالعه بصورت قسمت های کوچک مشاهده می گردد مانند مناطقی که این واحد در آن دیده می گردد شمال لشت نشاء و شمال شرق لاهیجان می باشد.

گسل های گیلان

در بحث چینه شناسی و به ویژه مراحل زمین ساخت ناهمواری های گیلان، به ایجاد گسل های متعدد منطقه ای یا ناحیه ای اشاره شده می باشد. این گسل ها در زمان های متفاوت ایجاد شده و به احتمال زیاد، در اثنای هر حرکت، علاوه بر ایجاد گسل های جدید، متناسب با کیفیت نیرو و چگونگی مقاومت سنگ ها در برابر آن، گسل های قدیمی تر نیز فعال می شده اند. اصولاً استان گیلان که در قلمرو چین خوردگی های آلپ –هیمالیا قرار دارد، جزء قلمروهای ناپایدار کره زمین به شمار می رود و پوسته جامد در حوضه این سیستم به تعادل قطعی دست نیافته می باشد. آثار پیکرشناسی این حرکات، به صورت دگرشیبهای زاویه دار یا فرسایشی، مجاورت های غیر عادی، ایجاد پرتگاه های متعدد به ویژه در سنگهای مقاوم و سرانجام ایجاد برافراشتگی ها و پیدایش حوضه های پست و دره های گود، تقریباً همه جا مشهود می باشد. امتداد اولین گسل‎های اصلی تقریباً همیشه عمود بر امتداد نیروهای مولد آن می باشد. به همین جهت مسیر چنین گسل‎هایی در البرز غربی تقریباً شرقی – غربی و یا بهتر شمال غربی – جنوب شرقی و در تالش بیشتر شمالی – جنوبی می باشد. امتداد لبه خارجی (جنوبی و غربی) توده سخت کف دریای خزر، در مسیر این گسل ها و البرز از خط الرأس کوههای البرز غربی و تالش جنوبی سرچشمه می گرفته و سپس در انتها این دوران، حرکات زمین ساخت، دریاچه پلیوسن منطقه منجیل را به سمت آن سرازیر ساخته می باشد. قسمت سفلای دره سفیدرود تا جنوب رستم آباد منطبق بر این گسل می باشد. سپس از همین محل، دنباله گسل به دامنه غربی سفیدرود داخل شده و مرز رسوبهای کرتاسه و ژوراسیک را مشخص می کند. احتمالاً دنباله آن، در همین مسیر، در منتهی الیه جنوبی شرقی کوه های ماسوله، به سایر گسل های مهم ناحیه می پیوندد.

گسلهای میانی البرز غربی: اسکلت مجموعه کوهستان های البرز غربی تحت تأثیر گسل های بزرگ قرار گرفته و کاملاً از هم گسسته می باشد. این گسل ها در طول زمان های مختلف زمین شناسی به وجود آمده و هر گروه به نوبه خود تأثیر قاطعی در شکل ناهمواری های زمان پیدایش خود داشته اند. با مراجعه به شرایط چینه شناسی البرز در می یابیم که در طول فازهای کششی و فشاری نهایتاً گسل های متعددی در تغییر شکل ناهمواری ها تأثیر داشته اند. این گسل ها در طول صدها کیلومتر و در مجموع در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی دارای انحناء ها و شکستگی های مشخص و فراوانی می باشند. اغلب این گسلها عمیقاً سنگ ها را تحت تأثیر قرار داده و قدیم ترین رسوب ها را در مجاورت غیر عادی با سنگ های جوان قرار داده اند. اساس پیکرشناسی کوه های البرز غربی، بر ساختمان های گسلی و چین خورده، استوار می باشد. با وجود دخالت شدید فرسایش، بیشتر پرتگاه ها و تغییر شیب ها، منطبق بر ساختمان زمین می باشند. گسل‎های اصلی وسیله شسکتگی های کوچک محلی در جهات متفاوت قطع شده و مجموعه ناهمواری را آسیب پذیرتر ساخته اند. در فاصله شمال رودبار تا منجیل حداقل دو گسل بسیار مهم با جهت شرقی- غربی از سفیدرود گذشته و دامنه های شرقی پشته کوه را تحت تأثیر قرار داده اند. دهها گسل فرعی با جهت شمال غربی- جنوب شرقی، از منجیل تا گنجه، گسستگی اصلی را قطع نموده اند. سرانجام فروافتادگی دامنه شمالی البرز تا حدودی نتیجه عملکرد گسل های اصلی می باشد.

عرض شکاف ها از کانون اصلی در حد فاصل رودبار- گنجه در اطراف کاهش می یابند. حداکثر شکاف‎هایی که حاصل مستقیم عملکرد گسلها می باشند در حدود 45 تا 50 سانتی متر در مجاورت روستای جوبن و بیمارستان رودبار گزارش شده اند.

مهمترین آثار مشهود این گسلها از جنبو به شمال عبارتند از:

  • دو گسل موازی در حوالی منجیل که به صورت ایجاد شکاف هایی در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی از شمال سد سفیدرود می گذرند و احتمالاً سد را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. بیشتر ویرانی های منجیل در امتداد این دو گسل قرار دارند. آثار آن به ویژه در تونل مرکزی به صورت جابجایی سنگها و مخصوصاً ریزش کامل خروجی شمالی تونل مرکزی به وضوح مشاهده می گردد.

 

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه