بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

ساختن آب دیسام و قسمتی از آب «کیاجوب» (نهر سنتی قدیمی که به طور مستقیم در گذشته از سفیدرود آب می گرفت) در مسیر نهر حشمت رود به سال 1329 یک سد انحرافی روی آن ساخته شده می باشد.

کمی پایین تر از محل پیوستن رودخانه دیسام به سفیدرود جنس مصالح متشکله بستر سفیدرود تغییر اساسی می نماید. رسوب های دانه درشت تبدیل به ماسه و سیلت می گردد. این یک نقطه بحرانی و محل مشخص در بسترهای متحرک می باشد. بر اساس نظر یکی از کارشناسان مکانیک رودخانه که دو بار در سال های 1957 و 1968 میلادی از این محل بازدید نموده می باشد در سال 1968 میلادی این محل کمی جلوتر (پایین تر در جهت آب) بوده می باشد. علت رخ دادن انقطاعی در حرکت و تبادل مواد بستری ذکر گردیده می باشد. دبی مخصوص دیسام حدود 35 لیتر ثانیه در کیلومتر مربع می باشد.

شمرود: شمرود از کوههای «سیاهکل» و شیر قلعه و شهگان می باشد که از ارتفاعات حدود 2124 متر سرچشمه می گیرد. وسعت حوزه آبخیز آن در محل «توتکی» حدود 163 کیلومتر مربع و طول بزرگترین شاخه آن از «توتکی» تا سرچشمه حدود 29 کیلومتر می باشد. روی شمرود پس از قطع کانال سمت راست از این رودها اغلب روشن آب هستند یعنی بار رسوبی معلق در آب آنها ناچیز می باشد و در مواقع سیلابی غلظت مواد جامد معلق در آب آنها به حدود 1 گرم در لیتر می رسد. آب این رودها در مقایسه با آب سفیدرود برای مصارف شرب مطلوب تر می باشد.

این نوشته را هم بخوانید :   بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن - دانلود پایانامه ارشد

 

جدول 3-15 تغییرات شیمیایی آب حوزه های پایاب سفیدرود

رودها مواد محلول میلی گرم-لیتر هدایت الکتریکی میکروموس جذب سدیم پ-هاش

PH

توتکابن 144-861 229-1368 12-52 2/7-3/8
سیاهرود 77-243 123-378 06/0-51/0 7-1/9
فیره رود 102-293 118-465 06/0-6/18 9/6-4/8
زیلیکی 73-235 110-663 03/0-2/86 9/6-6/8
دیسام 61-825 96-646 04/0-89/1 1/7-4/8
شم رود 123-265 169-425 8/0-59 7/6-9/8

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه