بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

سفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود تعهدی ندارد مگر زمین هایی که در سال‎های اخیر در مصب تشکیل شده و مورد بهره گیری کشاورزان و واحدهای دولتی قرار گرفته می باشد. وسعت این اندازه گیری سفیدرود در آستانه برای داشتن بیلان کلی از آب سفیدرود و به لحاظ مسائل شیلاتی در سر دهانه سفیدرود واجد اهمیت بسیار می باشد.

1- حجم سالانه سفیدرود در آب سد                                                       9/4 کیلومتر مکعب

2- حجم سالانه سفیدرود در پایاب (خروجی                                            7/4 کیلومتر مکعب

اختلاف 200 میلیون مترمکعب ممکن می باشد ناشی از خطای محاسبه و موجودی آب در مخزن و تبخیر و ضایعات دیگر در سد و فرعی های داخل دریاچه مخزن باشد.

3- حجم سالانه آب در مجموع رودهای پایاب (اندازه گیری  شده)75/0 کیلومتر مکعب

4- حجم سالانه آب در پایاب سد(برآورد بر اساس اندازه گیری ها) 1/1 کیلومتر مکعب

5- مجموع آب سفیدرود در پایاب (جمع ردیف 2 و 4)                                8/5 کیلومتر مکعب

6- حجم آب مربوط به برداشت آبیاری کنترل شده از طریق سد سنگر و تاریک 7/1کیلومتر مکعب

7- حجم آب برداشت کل آبیاری کنترل شده و نهرهای سنتی             8/1 کیلومتر مکعب

8- حجم آب سفیدرود در آستانه – برآورد (اختلاف ردیف 5 و 7)      0/4 کیلومتر مکعب

به طور کلی به نظر مهندسین مشاور منابع آب گیلان سفره های آب زیرزمینی جلگه گیلان بسیار گسترده و غنی می باشد و به علت تغذیه خوب و شیب کم سفره ها سطح آب در آنها بالاست و حتی سفره های در حالت اشباع نیز گنجایش زیادی برای جریان نفوذی ندارند. همانطور که اشاره گردید در آبخانه های جلگه رکن اساسی تغذیه را باران تشکیل می دهد. با در نظر داشتن تغذیه کافی سفره ها و میزان بهره برداری از آنها عموماً سفره ها در حال تعادل می باشند. (اصلاح عربانی، 1380، ص 177-167).

 

 

 

 

 

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه