بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : زبان و ادبیات فارسی
عنوان :
بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر
استاد راهنما:
دکتر محمد تقی یونسی رستمی
نگارش :
خدیجه حق پرست
شهریور۱۳۹۳
تقدیم :
این تحقیق ناچیز را به ساحت مقدس و شریف قائم آل محمد حضرت مهدی (عج)تقدیم می کنم و منتظر حضور این منجی عالم بشریت و نور دو جهان خواهیم بود .
تقدیـر و تشکـر :
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر یونسی به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
– محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
– به همسر مهربانم و فرزندان نازنینم نیما و زهرای عزیز که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بودند.
– به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
« فهرست »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… ۲
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………
۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………..
۱-۳ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….
۱-۳-۱ هدف کلی…………………………………………………………………………………………
۱-۳-۲ اهداف جزئی……………………………………………………………………………………..
۱-۴ ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….
۱-۵ پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………….
۱-۶ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………
۱-۷ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….
۱-۸ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………
۳
۴
۶
۶
۶
۶
۶
۷
۷
۷
فصل دوم: بنیاد نظری ، هرمنوتیک و اندیشه های شلایرماخر ……………………………… ۸
۲-۱ شلایر ماخر…………………………………………………………………………………………..
۲-۱-۱ زندگینامه شلایرماخر………………………………………………………………………….
۲-۱-۲ معرفی آثار شلایرماخر……………………………………………………………………….. 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*