دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، طلاق، قانون مدنی، ماهیت حقوقی

مالکیت است. ۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی : در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ،... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، عقود معین، قانون مدنی، سند رسمی

یا از امارات و قراین کشف شود، بیع محقق شده است.مثل این که ملک به تصرف خریدار داده شده باشد و یا او در زمین احداث بنایی کرده باشد و مورد اعتراض فروشنده واقع نشده باشد.ولی اگر هیچ قرینه... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، سند رسمی، اسناد و املاک، زبان حقوقی

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، عقود معین، ماهیت حقوقی، شخص حقوقی

طرف معامله می گردد، مانند فروش یک تن گندم کلی و اجاره شخص که نتیجه این گونه معاملات پیدایش تکلیف حقوقی بر عهده فروشنده و اجیر به تسلیم یک تن گندم یا انجام عملی است که در عقد اجاره معین... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، انتقال مالکیت

باشد یا قبلا بر آن توافق شده باشد که آن را شرط مبنی علیه العقد می گویند» حضرت امام خمینی (ره): «آن چه در ضمن عقد با رضایت طرفین قرارداد شرط شده نافذ است و نیز اگر عقد مبنی بر شرط واقع شده... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی سند رسمی، قانون مدنی، به رسمیت شناختن، اموال غیر منقول

دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، حقوق اروپایی، ضمن عقد

خواسته های طرفین عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد.همچنین قید عبارت«طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، شرط ضمن عقد، فقه امامیه

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود(ماده۲۳۴ق.م)حقوق دانان در تعریف این شرط گفته اند: شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک فعل... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد، ایقاع

هیچگونه عقدی نیامده، لذا تعهد مستقلی خواهد بود.(امامی، ۲۷۳:۱۳۸۶)  لذا ملاک اصلی عدم اندراج ضمن عقد است اعم از اینکه محتوا آن وابسته به عقد اصلی باشد و یا کاملاً از نظر محتوا مستقل... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی ایقاع، قانون مدنی، ضمن عقد، فقه امامیه

بتوانیم این گونه تعهدات را الزام آور بدانیم. ۲-۱-۳- تعهد به ازدواج از دیدگاه حقوقی : از نظر حقوقی در خصوص این که تعهد به ازدواج الزام آور است یا هیچ گونه الزامی ایجاد نمی نماید، باز هم... دنباله مطلب

Learn More