پایان نامه رشته حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

انصراف یافتن» بیان شده است. «انصراف» نیز «بازگشتن، برگشتن، تغییر عقیده دادن» معنا می‌دهد. صرف نظر، عرفا به معنای گذشتن و چشم‌پوشی کردن از امری به کار می‌رود. این واژه در پاره‌ای... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رشته حقوق : عقد،

: بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی: به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : شروط غیرمنصفانه

به کارگیری قواعد ایجاب و قبول یا مخالفت با نظم عمومی یا مخالفت با مقتضای عقد و هدف اصلی قرارداد صورت می‌گرفت. اما این ماده وضع گردید تا به دادگاه اجازه دهد رؤسا در موضوع ناعادلانه... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تعدیل قرارداد

مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چراکه اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قاعده ی لاضرر

معنای تحت فرمان یا وفادار به ندای وجدان و شریف، موشکاف و دقیق(عادلانه ومنصفانه) است؛ و واژه‌ی آن کانشنبل به معنای خلاف وجدان، بی ‌وجدان و غیرعادلانه و به طرز تکان‌دهنده‌ای... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق با موضوع : اصل حاکمیت اراده

را که باید به کودکان آنها داده شود انتخاب کنند . در حقوق اسلام نیز به موضوع تربیت و اطفال ارزش فوق العاده ای داده شده است و یکی از وظایف مهم والدین در برابر فرزندان را تربیت اخلاقی و... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : نابرابری اقتصادی

به شکل «قاعده» ظاهر شود. قاعده بر مصداق های خارجی یکسان حکومت می‌کند، پس در درون هر قاعده حقوقی، جوهر عدالت یعنی برابری به چشم می‌خورد و مانع تبعیض‌های ناروا و خودسرانه می‌شود. بی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت خانواده

به مراجع مربوط جایز و لازم شمرده شده همانند بیماری های آمیزشی و واگیردار و سرطان بسیار نادرند که اهدا و دریافت جنین از زمره آنها خارج است .آیین نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : اجرای احکام مدنی

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نا مشروع باشد.عدهای از فقها شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است.... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق با موضوع : دسترسی به اطلاعات

اظهار می کنند که با توجه به مسائل ذکر شده تنها در صورتی باید این راز افشاء شود که عدم افشای آن موجب ایجاد مشکلات جسمانی برای کودک گردد. از جمله دلایل طرفداران عدم افشای راز به دیگران... دنباله مطلب

Learn More