بازده مورد انتظار، رفتار سرمایه گذار

اوراق بهادار را بدانیم اطلاعات کاملی را در مورد اوراق بهادار کسب کنیم، به عبارت دیگر وقتی بازده یک اوراق بهادار افزایش می‌یابد بازده دیگر کاهش می‌یابد.وقتی که همبستگی دو اوراق... دنباله مطلب

Learn More

گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری

ر سود سهام پرداختی ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و اندازه شرکت را بر روابط فوق بسنجد.سایر اهداف: امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایهگذاری... دنباله مطلب

Learn More

محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مشخص می نماید.در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس به تعریف موضوع تحقیق پرداخته و در ادامه به بیان اهمیت و... دنباله مطلب

Learn More

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

هایشان را سپاس گفته ‌باشم. “ تقدیم به : همسر مهربانم چکیده: ۱مقدمه: ۲فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱ مقدمه ۴۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵۳-۱ بیان مسئله تحقیق ۷۴-۱ چارچوب نظری ۸۵-۱ فرضیه‌های... دنباله مطلب

Learn More

مباشر، اسباب،

سببیت و معیارهای احراز آن۲-۴-۳-۱- مفهوم رابطه سببیتاثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل از طرف خوانده یا کسانی که مسؤولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوای... دنباله مطلب

Learn More

قابلیت پیش بینی

انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ” من له الغنم فعلیه الغرم” به شکلی تازه در عرصه مسؤولیت قد علم کرد. البته این نظریه، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظر تا... دنباله مطلب

Learn More

یازده سپتامبر، وزارت امور خارجه

ایرانی‌ها از آمریکا خواستند سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدهد و این کار فقط با انگیزه‌های سیاسی انجام شد و اصلاً به این معنا نیست که مجاهدین (منافقین)... دنباله مطلب

Learn More

تروریسم سایبری، حقوق بین الملل

نقطه نظر مشترکی وجود ندارد. برخی بر این نظرند که مفهوم تروریسم را باید صرفاً در مورد عاملان غیرحکومتی بکار برد. زیرا اقدامات دولت‌ها در قتل و کشتار در زمره دیگر جنایات مثل جنایت علیه... دنباله مطلب

Learn More

قربانیان تروریسم، حقوق موضوعه ایران

۱-۳-۱-۲-دولت به معنای خاص ۴۰۱-۳-۲-رابطه دولت بانهادهای مشابه ۴۱۱-۳-۲-۱- دولت و حکومت ۴۱۱-۳-۲-۲- رابطه دولت و ملت ۴۱فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت۲-۱-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی... دنباله مطلب

Learn More

بورس اوراق بهادار، کشورهای در حال توسعه

معنای وقف به کار رفته است: زراره از امام صادق علیه السلام پرسید که کسی که صدقه داده می‌تواند آن را برگرداند؟ امام علیه السلام فرمودند: “ان الصدقه امر محدث، إنما کان النحل و الهبه و... دنباله مطلب

Learn More