پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، اجرای مجازات

صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»۹۶. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض

نمیباشد. علی الاصول بازداشت ایشان به جهت عجز ایشان از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌باشد و این امر ارتباطی به عدم تعویق اجرای حکم ندارد۸۴. در رویه عملی شعب دیوان عالی کشور در خصوص... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتبار امر مختوم

تعقیب، موقوفی تعقیب است. (البته لازم به ذکر است در اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی منع و موقوفی تعقیب تحت شرایطی مشمول... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری

حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع سند رسمی، اسناد و املاک، ادارات دولتی، ثبت اسناد

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، به رسمیت شناختن، اموال غیر منقول

دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری

اسنادی در دست است که طرز اعاده دادرسی در آن دوره را کاملاً روشن می‌نمایند. هر چند گفته شده است که حقوق دوره ساسانیان از مذهب اقتباس شده و رؤسای مذهبی مقرراتی برای رسیدگی به امور کشور... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، فقه امامیه، حقوق اروپایی، ضمن عقد

خواسته های طرفین عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد.همچنین قید عبارت«طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امور حکمی

این‌چنین تبیین گردیده: «اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، قانون مدنی، ضمن عقد، فقه امامیه

بتوانیم این گونه تعهدات را الزام آور بدانیم. ۲-۱-۳- تعهد به ازدواج از دیدگاه حقوقی : از نظر حقوقی در خصوص این که تعهد به ازدواج الزام آور است یا هیچ گونه الزامی ایجاد نمی نماید، باز هم... دنباله مطلب

Learn More