نویسنده: 92

بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران

ر موقوف علیهم رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در... دنباله مطلب

Learn More

صدور سند مالکیت

نظارت یا شورای عالی ثبت، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک... دنباله مطلب

Learn More

قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه اموال

از اجزایی است. این اجزا عبارتند از: الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی. ب) تنظیم دو سند. ج) انتقال حق. د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی. ه) اعمال حقوقی انجام شده و... دنباله مطلب

Learn More

دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول

قطعی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده یعنی: “در موقع اجرای حکم مفلس باشد”، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است. ۲ – مستدعی ثبت “محکومٌ علیه”... دنباله مطلب

Learn More

قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از لحاظ اجزای رکن مادی با جرم جعل به معنی‏الاعم تفاوت دارد، از نظر رکن معنوی با جرم اخیر الذکر یکسان است. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‏ای... دنباله مطلب

Learn More

مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

با وجود انتشار آگهیهای ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تحدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمی‏کند، در حقیقت به منزله آن است که از آن... دنباله مطلب

Learn More

جرم کلاهبرداری، مجازات اسلامی

منتقل الیه دراظهار نامه‌ی ثبتی یک فعل منفی است. یک ترک فعل است، چون جرم کلاهبرداری به صورت ترک فعل تحقق نمی‌یابد لذا حمل عنوان کلاهبرداری بر این جرم، یعنی جرم امتناع از رد حق به صاحب... دنباله مطلب

Learn More

کلانشهر تبریز، جاذبه های گردشگری

س شرایط گوناگون توجه شده است. در زمان صفویه یکی از درخشان ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل توسعه، امنیت، راه های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعدد بوده که موجب جلب... دنباله مطلب

Learn More

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران است که کار فروش کتاب را با شعار ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور آغاز کرد. کتاب وب قصد دارد کتاب‌های مورد نظر شما را در هر کجای ایران که... دنباله مطلب

Learn More

کارگاه روانشناسی محلی برای تمرین مهارت های زندگی

  درود کارگاه روانشناسی نوعی آموزشگاه است که هر کس در زندگی تجربه کند قطعا ضرر نکرده است. خصوصا اگر مدرسین، اساتید برجسته ای باشند که دارای اطلاعات زیادی در زمینه روانشناسی... دنباله مطلب

Learn More