نویسنده: 92

پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

خیار تخلف شرط، بر این مطلب تصریح شده که اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، به اعتبار اینکه عقد سبب آن (حق خیار) محسوب شود، صحیح است. دیگر نویسندگان نیز بر این باورند که دلیل موجهی بر بطلان... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : حقوق طلبکار

می‌کند.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می‌شود. در گفتار اول، شرایط انصراف دهنده از شرط... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

نمی‌تواند ناظر به اثر شرط باشد. اما چنان‌چه طرفین، تراضی نمایند که خود شرط بما هو شرط را از میان ببرند، آن‌چه که صورت می‌گیرد قرارداد به معنای حقیقی است؛ زیرا از یک سو موضوع قصد... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

تصرفات بلاعوض، نیازی به قبول ندارد، مگر اینکه موردی مانند هبه به دلیل شرعی از حکم قاعده خارج شده باشد. در مورد شرط نیز دلیلی وجود ندارد، پس نیازمند قبول نیست. اگر شرط از سوی مشروط‌له... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه : رضا،

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد التزام است که در عبارات و تعاریف اکثریت ایشان به چشم میخورد. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه : آزادی قراردادها

باشد که مشتری ثمن را به شخص بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد … ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : انصراف از ایجاب

راستای شرط نیز منفسخ می‌گردد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد گروهی از نویسندگان تفکیک قائل شده‌اند بدین شرح که اگر عمل انجام گرفته از... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه : قصد مشترک طرفین

چنین برداشت میشود: تلف یکی از دو مورد معامله به جزء در مورد خیار عیب مانع از فسخ نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن، در صورت مثلی بودن و قیمت آن، در صورتی قیمی بودن داده ... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

انصراف یافتن» بیان شده است. «انصراف» نیز «بازگشتن، برگشتن، تغییر عقیده دادن» معنا می‌دهد. صرف نظر، عرفا به معنای گذشتن و چشم‌پوشی کردن از امری به کار می‌رود. این واژه در پاره‌ای... دنباله مطلب

Learn More