تعمیر برد تلویزیون

0

تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، […]

بالش طبی هوشمند

0

بالش طبی هوشمند کاهش چشمگیر فشار بر مهره های گردن حین خواب و استراحتقرار گرفتن سروگردن با ستون فقرات در یک راستاطراحی کاملا شبیه بالش های […]