پایان نامه رایگان درباره and، of، Loewenthal,، the

دانلود پایان نامه

alcohol among UK Jews and Protestants: Do they fit the alcohol-depression hypothesis? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 122-127, 2003. B
74. Lindsey, C., Frosh, S., Loewenthal, K.M. and Spitzer, E. Emotional and behaviour disorders among strictly-orthodox Jewish pre-school children, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 459-472, 2003. C
75. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt: (2003)The suicide beliefs of Jews and Protestants in the UK: How do they differ? Israel Journal of Psychiatry, 40, 174-181.C
76. K.Loewenthal: A case of new identity: Detecting the forces facing Jewish identity and community. In J.Boyd (Editor) Jewish Identity and Community, Jerusalem: Hebrew University, 2003.CH
77. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt (2003) Drowning your sorrows? Attitudes towards alcohol in UK Jews and Protestants: A thematic analysis.International Journal of Social Psychiatry, 49, 204-215. C
78. M.Brooke Rogers & K.M.Loewenthal. Religion, Identity and Mental Health (2003) Perceived interactions within a multi-dimensional framework. Social Psychology Review,5, 43-81.
79. L Glinert, K.M.Loewenthal & V Goldblatt (2003) Guarding the Tongue: A thematic analysis of gossip control strategies among orthodox Jewish women, Journal of Multilingual & Multicultural Development, 24, 513-524. A
80. K.M.Loewenthal & M.Brooke Rogers (2004). Culture sensitive support groups: how are they perceived and how do they work? International Journal of Social Psychiatry, 50, 227-240.
81. Frosh, S., Loewenthal, K.M., Lindsey, C. & Spitzer, E. (2005) Prevalence of emotional and behavioural disorders among strictly orthodox Jewish children in London, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, 351-368. C
82. Loewenthal, K.M. Mental Health and Religion. In D.M.Wulff (editor) Psychology and Religion. Oxford: Oxford University Press. C
83. Loewenthal, K.M. (2005) Strictly Orthodox Jews and their relations with psychiatry and psychotherapy. Transcultural Psychiatry Section World Psychiatric Association Newsletter, 23(1), 20-24. CH
84. Rogers, M.B., Lewis, C.A., Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar One – What roles are played religious beliefs and identity in supporting views of violent activists as terrorists or martyrs? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors)Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
85. Gummer, C. & Loewenthal, K.M. (2005) British Christian views of suicide bombers. ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
86. Amlot, R., Loewenthal, K.M., Lewis, C.A., Rogers, M.B., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar Two – What factors influence the process of embracing concepts of terrorism and martyrdom? ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction.B
87. Ansari, H., Cinnirella, M., Rogers, M.B., Loewenthal, K.M. & (2005) Perceptions of martyrdom and terrorism among British Muslims. ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
88. Lewis, C.A., Rogers, M.B., Amlot, R., Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar Three – Exploring organisational contributory factors and socio-religious outcomes of terrorism and martyrdom? ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction.B
89. Loewenthal, K.M. (2006) Orthodox Judaism: Issues and features for psychotherapy. In T.Dowd & S.Nielsen (editors) Exploration of the Psychologies in Religion. New York: Springer. CH
90. Loewenthal, K.M. (2007) Spirituality and Cultural Psychiatry. In D.Bhugra & K.Bhui (editors) Textbook of Cultural Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press. CH
91. Loewenthal, K.M. (2006) Strictly orthodox Jews and their relations with psychotherapy and psychiatry. World Cultural Psychiatry Research Review, 1, Special Issue on Culture, Spirituality and Mental Health.
92. Leavey,G., Loewenthal, K.M. & King, M. (2007) Challenges to sanctuary: the clergy as a resource for mental health care in the community. Social Science and Medicine, 65, 548-559. A*
93. Rogers, M.B., Loewenthal, K.M., Lewis, C.A., Amlot, R., Cinnirella, M., Ansari, H. (2007) The Role of Religious Fundamentalism in Terrorist Violence: A Social Psychological Analysis. International Review of Psychiatry, 19, 253-262. (IF 1.733) C
94. Inaba, K. & Loewenthal, K.M. (2008) Religion and Altruism. In Clarke, P. (editor) OxfordHandbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press. CH
95. Loewenthal, K. (2009) Psychology of Religion. In Clarke, P. & Beyer, P. (eds) The World’s Religions, pp 867-889. London: Routledge. CH
96. Loewenthal, K.M. (2009) The Alcohol-Depression Hypothesis: Gender and the Prevalence of Depression among Jews. In L. Sher (ed) Comorbidity of Depression and Alcohol Use Disorders. Nova Science Publishers. (pp 31-40) CH
97. Loewenthal, K.M. (2009) Spirituality and religion: friends or foes? Views from the orthodox Jewish community. Royal College of Psychiatrists Spirituality and Psychiatry Special Interest Group Newsletter, Winter 2009.
98. Gummer, C. & Loewenthal, K.M. (2010) British Christian views of suicide bombers. In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) 2010 Aspects of Terrorism and Martyrdom: Dying for Good, Dying for God. Lampeter : The Edwin Mellen Press CH
99. Social identity and beliefs about martyrdom and terrorism amongst British Muslims.Cinnirella, M., Lewis, C., Ansari, H., Loewenthal, K., Brooke-Rogers, M. & Amlot, R.2010 Aspects of Terrorism and Martyrdom: Dying for Good, Dying for God (Volumes 1, 2, 3). Lewis, C. A., Rogers, M. B., Amlot, R., Loewenthal, K. M., Cinnirella , M. & Ansari , H. (eds.). Lampeter : The Edwin Mellen Press. CH
100. Loewenthal, K.M. (2010) The case for narrative. Special Issue on J.A. Belzen (2010) “Towards a Cultural Psychology of Religion”, New York: Springer.Mental Health, Religion and Culture, 13, 391-395.
101. Bradley C, Loewenthal K, Woodcock A and McMillan C (2009) Development of the diabetes treatment satisfaction questionnaire (DTSQ) for teenagers and parents: the DTSQ-Teen and the DTSQ-Parent. Diabetologia 52: (Suppl 1) S397, Abstract 1013.
102. Loewenthal,K.M., MacLeod, A.K., Goldblatt, V., Lubitsh, G. & Valentine, J.D. (2009) A gift that lasts?A prospective study of religion, cognition, mood and stress among Jews and Protestants. World Cultural Psychiatry Research Review 2009, 1 (3): 1234-4567.
103. Loewenthal,K.M. & Lewis, C.A. (2011) Mental health, religion and culture. The Psychologist , 24, 256-259. C
104. Dein, S., Lewis, C.A. & Loewenthal, K.M. (2011) Psychiatrists’ views on the place of religion in psychiatry: An introduction to this special issue of Mental Health, Religion and Culture. Mental Health, Religion and Culture, 14, 1-9. C
105. Loewenthal, K.M. (2011) Changing ways of doing things: an autobiographical account of some of my experie
nces in the psychology of religion. In J.Belzen (Editor) Psychology of Religion in Autobiography (in press) CH
106. Band, M., Dein, S. & Loewenthal, K.M. (2011) Religiosity, Coping and Suicidality within the Religious Zionist Community of Israel. A Thematic Qualitative Analysis. Mental Health, Religion and Culture (in press)
107. Al-Solaim, L. & Loewenthal, K.M. (2011) Religion and obsessive-compulsive disorder (OCD) among young Muslim women in Saudi Arabia. Mental Health, Religion and Culture, 14, 169-182.
108. Loewenthal, K.M. (2012) Mental health and mental health care for Jews in the diaspora, with particular reference to the UK. Israel Journal of Psychiatry (in press)
109. Loewenthal, K.M. Religion, Spirituality and Culture. In K.I.Pargament, J.Exline, J.Jones, A.Mahoney, E.Shafranske (Editors), APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality. Washington, DC: American Psychological Association.(In press)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درموردساختار بازار، ارزش افزوده، صاحب نظران

BRITISH CONFERENCES
K.Loewenthal: Is religion a projective process? Symposium on Psychology of Religion,
Lancaster University, 1976.
K.Loewenthal: Graphology: a legitimate area for study? Symposium on methods of Personality Assessment, British Psychological Society Conference, 1981.
K.Loewenthal: The shape of Jews to come. Fourth Jacob Sonntag Memorial Symposium, London, 1988.
K.M.Loewenthal: Possession or Psychosis: a Jewish perspective. Newcastle University, Conference on Posssession, 1995
K.M.Loewenthal: Religion, Stress and Distress. Plenary Lecture at the Fourth Biennial Conference on Psychiatry and Religion, Institute of Psychiatry, 1998.
K.M.Loewenthal: The future of mental health services for the Jewish community. Jewish Association for the Mentally Ill: Mental Health Conference, Mental Health Foundation, April 2001.
K.M.Loewenthal: Mental wellbeing: A seminar with emphasis on the Asian community. Berks NHS Trust, November 2001.
K.M.Loewenthal: Fundamentalism and

Related articles

پایان نامه ارشد درباره ادبیات کودک و نوجوان، کودک و نوجوان، داستان کوتاه، دوره قاجار

روی مغز ژنرال امتحان می‌کند و به این ترتیب تمام حروف و واژه‌ها از مغز ژنرال پاک می‌شوند. در این میان، سرکار استوار که مدام از طرف ژنرال تحقیر می‌شود، برای انتقام از او، به طور ناخواسته، مغز تمام مردم شهر را از واژه پاک می‌کند. سیصد سال بعد یک کلاغ با استفاده از این […]

Learn More

منبع تحقیق درباره حمل و نقل، حل اختلاف، شخص ثالث

بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه […]

Learn More

منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تمرکز، سلسله مراتب، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان

شوند . فعالیت در محیط فناوری محور نیازمند برخورداری از دانش و مهارتهای خاصی است که اکثر کارکنان از آن بی بهره اند .522-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد :سلطه فناوری اطلاعات در سازمان می تواند در سطح فردی نیز اثرات قابل توجهی را بهمراه داشته باشد که این تأثیرات عبارتند از :– مشارکت گروههای […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید