پایان نامه ارشد درباره پایان نامه، روند بارش

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-x : تپه های شنی و اراضی شن زار ساحلی با پستی و بلندی نسبتاً زیاد و شیب نسبتاً کم که دارای خاک‎های شنی عمیق با بافت متوسط تا سنگین بوده و در شمال و شمال شرق محدوده مورد مطالعه مساحت کمی را در نوار ساحلی در بر می گیرد.

2-x: تپه های شنی تثبیت شده که قسمت هایی تحت کشت و زرع بوده و با شیب و پستی و بلندی که دارای خاک های شنی عمیق یکنواخت با رنگ تیره تا قهوه ای تیره رنگ و مواد آلی زیاد بوده و در شمال غربی و شمال شرقی محدوده مورد مطالعه و در اطراف بندرکیاشهر مشاهده می گردد و نقشه شماره 3-6 خاک محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه