منزلت اجتماعی

شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکه آب‌رسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه و نجات، حمل و نقل اعم از زمینی، هوایی، دریایی و یا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی و یا سایر خدمات اجتماعی– اقتصادی را عرصه می‌نماید، دانسته است.
2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی
با توجه به مبارزه علیه جرایم تروریستی، دو شیوه ارتکاب این جرم، یکی صدمه و دیگری تخریب تسهیلات زیر بنایی مشاهده می‌شود، وفق فقره 1 ماده 16 این قانون، این دو نوع شیوه تکوین این جرم را بیان و مورد جرم انگاری قرار داده است که اشعار می‌دارد: «شخصی که باعث وارد نمودن صدمه یا تخریب تسهیلات زیر بنایی مندرج جزء 6 ماده سوم این قانون در قلمرو افغانستان گردد و یا فعالیت آنرا مختل سازد به قصد اینکه یک عمل تروریستی را انجام دهد به حداکثر جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی
وارد نمودن صدمه، تخریب یا اخلال در فعالیت هر کدام از تأسیسات فوق‌الذکر با هدف ایجاد رعب و وحشت بین مردم برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی می‌تواند، مصداقی از تروریسم باشد که قانون‌گذار افغانستان، حداکثر مجازات حبس طویل یعنی پانزده سال را برای مرتکب این جرم پیش‌بینی نموده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- جرایم علیه اشخاص
اشخاص ممکن است به طرق مختلف هدف مستقیم یا هدف غیر مستقیم حمله تروریستی قرار گیرد. هدف قرار گرفتن غیر مستقیم، به این صورت است که اشخاص در جریان مصادیق دیگر جرایم تروریستی صدمه و آسیب می‌بینند، مانند صدمه دیدن یک شخص از طرف مرتکبان جرایم تروریستی درجریان ارتکاب هواپیمایی و یاجرایم علیه کشتی حمله مستقیم ممکن است حمله به اشخاص دارای منزلت اجتماعی، قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی داخلی باشد یا اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک و بین‌المللی و در این دو مورد اخیر نیز ممکن است، مورد گروگان‌گیری تروریست‌ها واقع شوند یا مورد قتل یا جراحت قرار گیرند.
3-1- جرایم علیه اشخاص عادی
کنوانسیون‌های بین المللی برای سرکوب تروریسم بر ضد آزادی و امنیت فردی از مشخصه‌های بارز تروریسم آن است که با هدف قراردادن اشخاص بی‌گناه و غیر نظامی و افراد بی‌دفاع سعی در تأثیر گذاری بر سیاست‌های دولت از طریق ایجاد جو رعب و وحشت دارد؛ ازاین‌رو تروریسم اگر چه اولاً و بالذات جنایت بر ضد دولت‌ها و نهاد های تأسیس یافته از جانب آنان (سازمان های بین المللی) می‌باشد؛ لکن برای وصول به اهداف خود انسان‌های بی‌گناه را طعمه قرار می‌دهد.
بنابراین تروریسم در زمره جنایات بین المللی است که می‌تواند هم به بشریت و هم به روابط بین المللی و دولت‌ها صدمه بزند. چنین خصوصیتی جامعه بین المللی را بر آن داشته که اقدام به تصویب کنوانسیون‌هایی برای صیانت از بشر نمایند که در این کنوانسیون‌ها علاوه بر حمایت از دولت‌ها، صیانت از اشخاص در درجه اول اولویت قرار دارند.
اشخاص عادی در دو مورد هدف حملات تروریست‌ها قرار می‌گیرند. زمانی که این افراد به حیث هدف غیرمستقیم هستند، مانند هواپیماربایی و جرایم علیه کشتی، جرایم علیه مصونیت هوایی یا دریایی و جرایم علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات ثابت و زیربنایی و زمانی هم به طور مستقیم مورد حمله قرار می‌گیرند، مانند ترور شخصیت‌های سیاسی، مذهبی یا قومی یا گروگان‌گیری؛ در هر دو مورد به گونه‌های مختلف مورد صدمه قرار می‌گیرند. قانون گذارافغانستان نیز بادرک اهمیت حمایت وحراست ازجان افراد، به بیان جرایم تروریستی علیه افراد پرداخته ودرماده 19 هم قانون جرایم تروریستی بیان داشته است:

1-1 هرگاه شخص به منظورمجبور ساختن دولت افعانستان یادولت خارجی یا سازمان بین المللی یامؤسسه غیردولتی خارجی، شخص دیگری رابه مقصد اجرا یا امتناع از اجراء یک عمل گرفتار یاتوقیف نموده وتهدید به مرگ یا

Related articles

تحقیق درباره 861

اجرای اماره فراش درمورد شوهرمادر جانشین وپدرحکمی، نمی توان ازراه حل اختیاری ماده 1160ق.م. استفاده کرد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد البته، این فرض درموردی است که نتوان انتساب طفل رابه وسیله آزمایش خون یا آزمایش ژنتیکی DNA نسبت به یکی ازدونفر (شوهرمادرجانشین یا پدرحکمی) […]

Learn More

منابع پایان نامه درمورد وابستگی متقابل

فیلسوف سیاسی خانم هانا آرنت در انتقاد به این عبارت می گوید: “جهان سوم یک واقعیت نیست، بلکه یک ایدئولوژی است.” (Arendt, 1972, 209)عدهای نیز تقسیم کشورهای جهان به سه دسته یا بیشتر را نوعی تحریف دانسته و معتقدند دنیا فقط از دوگروه کشورهای فقیر و غنی تشکیل شده که منافع آنها اصلاً با هم […]

Learn More

منبع پایان نامه درباره شرکت های تجاری

چنانچه اگر تمام مال الشرکه فقط کار و حرفه باشد فعالیت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص این شرکت در گفتار بعدی بحث خواهد شد ). انتقال مالکیت آورده ها اعم از عین یا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پیدا می کند و احتیاجی به انعقاد عقد […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید