مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

دانلود پایان نامه

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.
3-9- معماری پیشنهادی
همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط کارشناس حوزه و استاد مربوطه استخراج می شود استفاده شده است. در نتیجه یک پردازش مبتنی بر برچسب برای پیداکردن محتوایی که اولویت بیشتری با سرفصل مورد بحث انتخاب شده توسط یادگیرنده دارند انجام شده و به عنوان محتوای اولیه قابل استفاده برای یادگیرنده به مخزن اصلی منتقل می شود. برای پیادهسازی این مرحله، محتوای اولیه که به هر نحوی توسط کارشناس حوزه تهیه شده و استاد آن را تایید کرده است به صورت پیش فرض به سیستم وارد می شود و پس از تایید آن توسط استاد که با یک پرسوجو در نظر گرفته شده است، از بین تمامی محتواهای بارگذاری شده در سیستم ابتدا توسط کارشناس و سپس توسط استاد اندیسگذاری می شود، A محتوایی که بیشترین امتیاز را توسط استاد برای یک موضوع دریافت کرده به عنوان ورودی ابتدایی، تبدیل به سه تایی RDF شده و در مجموعه کاندید اولیه در منبع اصلی ذخیره و آماده بازیابی توسط یادگیرنده میشود. مجموعه محتوایی که بعنوان ورودی اولیه برای مخزن اصلی در نظر گرفته می شود با توسعه مجموعه، به کمک استفاده از الگوریتم مرتب سازی محتوایی که بالاترین اندیس را به خود اختصاص داده باشد به عنوان اولویت محتوا برای کاندید شدن به یادگیرنده ارائه می شود. در الگوریتم مرتب سازی امتیازی که به هر محتوا داده می شود از 1 تا 5 می باشد و در اندیس ورودی که سیستم به آن می دهد نیز در همین بازه[1,5] نگهداری می شود.

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند. این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است. بنابراین در بیشتر نظام های حقوقی امروزه این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که شخص مسئولیت […]

Learn More

دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، توسعه بازار، معاملات بورس، بازار سهام

حساسیت، نشان دادند که این یافته ها استوار هستند. یه و همکاران (2013)61 در مطالعه نشان دادند که ساختار مالی با هر دو رشد اقتصادی و نوسانات به طور قابل توجهی مرتبط است. نتایج نشان داده است که به طور طبیعی، رابطه مثبت است و نشان می دهد که کشورها ی مبتنی بر بازار از […]

Learn More

منابع مقاله با موضوع احتمال نکول، کارکنان بانک، سپرده گذاران، بهبود عملکرد

مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید