مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.
3-9- معماری پیشنهادی
همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط کارشناس حوزه و استاد مربوطه استخراج می شود استفاده شده است. در نتیجه یک پردازش مبتنی بر برچسب برای پیداکردن محتوایی که اولویت بیشتری با سرفصل مورد بحث انتخاب شده توسط یادگیرنده دارند انجام شده و به عنوان محتوای اولیه قابل استفاده برای یادگیرنده به مخزن اصلی منتقل می شود. برای پیادهسازی این مرحله، محتوای اولیه که به هر نحوی توسط کارشناس حوزه تهیه شده و استاد آن را تایید کرده است به صورت پیش فرض به سیستم وارد می شود و پس از تایید آن توسط استاد که با یک پرسوجو در نظر گرفته شده است، از بین تمامی محتواهای بارگذاری شده در سیستم ابتدا توسط کارشناس و سپس توسط استاد اندیسگذاری می شود، A محتوایی که بیشترین امتیاز را توسط استاد برای یک موضوع دریافت کرده به عنوان ورودی ابتدایی، تبدیل به سه تایی RDF شده و در مجموعه کاندید اولیه در منبع اصلی ذخیره و آماده بازیابی توسط یادگیرنده میشود. مجموعه محتوایی که بعنوان ورودی اولیه برای مخزن اصلی در نظر گرفته می شود با توسعه مجموعه، به کمک استفاده از الگوریتم مرتب سازی محتوایی که بالاترین اندیس را به خود اختصاص داده باشد به عنوان اولویت محتوا برای کاندید شدن به یادگیرنده ارائه می شود. در الگوریتم مرتب سازی امتیازی که به هر محتوا داده می شود از 1 تا 5 می باشد و در اندیس ورودی که سیستم به آن می دهد نیز در همین بازه[1,5] نگهداری می شود.

Related articles

مقاله رایگان با موضوع سیستم، آموزشی، مبتنی، سازی

واسط بین مشتریان (Client) وب و سرورهای وب به کار می رود و اسناد وب را با لینک های معنایی تقویت کرده و افزایش می دهد. از نظر معماری، chose مانند یک شاخص یا پروکسی عمل می کند و درخواست HTTP مشتری (کلاینت) را رهگیری و دریافت می کند، سند اصلی HTML را بازیابی می […]

Learn More

منابع مقاله با موضوع احتمال نکول، کارکنان بانک، سپرده گذاران، بهبود عملکرد

مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی […]

Learn More

منبع مقاله با موضوع عناصر بازار، روش بازار، سلسله مراتب، سنگ نوشته

خواهد بپزد تغییر خواهد داد. نسبت‌ها در آمیخته بازاریابی به همان روش می‌تواند تغییر کنند و از محصولی به محصول دیگر متفاوت باشند. الگوی فکری مدیریت آمیخته بازاریابی بر فکر، تحقیق و روش بازاریابی مسلط شده است. و به عنوان ایجاد کننده تمایز از هنگامی که در دهه 1940به وجود آمد، مطرح بوده است. (گرونروس107،1994) […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید