مقاله درمورد جغرافیای طبیعی، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

2- حجم سالانه سفیدرود در پایاب (خروجی                                            7/4 کیلومتر مکعب

اختلاف 200 میلیون مترمکعب ممکن می باشد ناشی از خطای محاسبه و موجودی آب در مخزن و تبخیر و ضایعات دیگر در سد و فرعی های داخل دریاچه مخزن باشد.

3- حجم سالانه آب در مجموع رودهای پایاب (اندازه گیری  شده)75/0 کیلومتر مکعب

4- حجم سالانه آب در پایاب سد(برآورد بر اساس اندازه گیری ها) 1/1 کیلومتر مکعب

5- مجموع آب سفیدرود در پایاب (جمع ردیف 2 و 4)                                8/5 کیلومتر مکعب

6- حجم آب مربوط به برداشت آبیاری کنترل شده از طریق سد سنگر و تاریک 7/1کیلومتر مکعب

7- حجم آب برداشت کل آبیاری کنترل شده و نهرهای سنتی             8/1 کیلومتر مکعب

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، پوشش گیاهی