صندوق بازنشستگی، شرایط پرداخت

دانلود پایان نامه
 • حق سنوات و شرایط پرداخت آن
 • در ادامه به ترتیب بعضی از مهمترین موارد فوق را مورد بحث قرار خواهیم داد.

  5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی

  برای اطلاع از شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم می باشد شرایط بازنشستگی در قوانین قبلی به اختصار مورد مطالعه قرار گیرد تا این قوانین از این لحاظ با قانون مزبور مقایسه شوند و تغییرات صورت گرفته نمایان گردد.

  5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی

  در قوانین قبلی حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری مشمولین این صندوق می توانستند با شرایط زیر بازنشسته شوند:

  بازنشستگی به اختیار مستخدم: 60 سال سن با هر میزان سابقه خدمت

  بازنشستگی به اختیار دستگاه دولتی: 30سال سابقه خدمت، بدون شرط سنی

  این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره استقلال مالی، صندوق بازنشستگی