دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، مطالعات اجتماعی، ویژگی های اجتماعی، توزیع جغرافیایی

نواحی کوهستان غرب گیلان استقرارهای انسانی دائمی فشرده تری پدید آورد. یکی از دلایل پیدایش تمدن مارلیک در سپیده دم تاریخ در همین ناحیه وجود چنین شرایط جغرافیایی بوده است. (عظیمی، ۱۳۸۷، ۴۵و۴۶)

جدول ۳-۱ تحولات جمعیتی استان گیلان در محدوده یکسان ۱۳۸۵و مقایسه آن با کل کشور
سال
جمعیت کل کشور
میانگین نرخ رشد سالانه کل کشور
جمعیت گیلان
میانگین نرخ رشد سالانه گیلان
درصد جمعیت سهم گیلان از کل کشور
1335
18954704

999876

0. 3
1345
3578822
3. 1
1291159
3. 6
5
1355
33708744
2. 7
1581872

4. 8
1365
49445010
3. 9
3081033
3. 8
4. 6
1375
60055488
2
2241896
0. 7
3. 8
1385
70472846
1. 6
3404861
0. 7
3. 4
ماخذ: نشریات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1385

۳-۴-۱-ویژگی های اجتماعی_جمعیتی شرق گیلان
مطالعات اجتماعی و جمعیتی و درصد آن مطالعات و بررسی های جمعیتی و شناخت و آگاهی همه جانبه مردم در رابطه با محیط زیست آن ها، در ساماندهی سکونت گاه های انسانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعداد توزیع و تراکم جمعیت در یک ناحیه ارتباط مستقیم با داده های آن سرزمین دارد. هرجا که امکانات محدود و اندک باشد، جمعیت پذیری آن ناحیه کمتر خواهد بود. در محدوده مورد مطالعه چه از جلگه به طرف کوهپایه و کوهستان حرکت نماییم از تعداد روستاها و تعداد خانوار و جمعیت آن ها کاسته می شود. هرچه ساماندهی روستاها با هدف برخوردار نمودن آن ها از خدمات زیربنایی و رفاهی و نهایتا توسعه آن ها فی النفسه کاری عقلانی و پسندیده است ولی بایستی به جنبه های عملی آن نیز از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی، و حتی کالبدی و محیطی توجه نمود بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۵ جمعیت استان گیلان ۲۴٠۴۸۶۱ نفر می باشد که جمعیت محدوده مورد مطالعه در شرق استان گیلان در سال ۱۳۸۵ برابر ۵۴۳٠۸٠می باشد که حدود ۶. ۲۶%جمعیت کل استان را در بر می گیرد.
قومیت اهالی شهرستان های شرق گیلان گیلک است و به زبان گیلکی بیه پیش شرق گیلان سخن می گویند. مذهب رایج شیعه جعفری اثنی عشری است. (سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان لنگرود، ۱۳۷۷، ۱۸)
محاسبه توزیع جغرافیایی جمعیت در محیط GIS با استفاده از نقشه سرشماری۲۵٠٠٠٠: ۱سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و آمار و نقشه سرشماری ۱۳۸۵ نشان داده است که نواحی زیر ارتفاع ۱٠٠ متر در گیلان با مساحت ۴۶۲۳ کیلومتر (۳۳%) جمعیتی بیش از ۸۹% یعنی 2. 15 میلیون نفر ساکن اند در حالی که در ارتفاع بالای ۱٠٠متر در گیلان که از

Related articles

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه

اعتقاد به یک مبنای حقوقی صحیح در رابطه با تحلیل نحوه پیدایش تعهدات براتی، متأسفانه به بیراهه می افتد و برای مثال، برات سازشی را به استناد فقد اراده انشائی برات دهنده و براتگیر از حیث تقبل تعهد پرداخت برات، باطل می انگارد.240 حال آنکه در پرتوی اندیشه مورد بحث، برات دهنده و براتگیر یک […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد

دادخواست واخواهی از بابت تمبر، تقاضای تعیین وقت رسیدگی در دعوای ماهوی و صدور قرار رد رد دعوای اعسار را می نماید، آیا دادگاه می تواند از پذیرش این پرداخت امتناع نماید؟ در بادی امر پذیرش این اقدام فاقد اشکال بنظر می رسد؛ چون پرداخت دین دیگری جایز است، اما بنظر می رسد در اینجا […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید